Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

Ongeveer de helft van de leerlingen in Nederland tussen de 12 en 16 jaar volgt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). In vier jaar tijd combineer je theorie met praktijk, en word je voorbereid op een mbo-opleiding of een overstap naar havo. Op het Elde College bieden we alle vier de leerwegen van het vmbo: vmbo-t, vmbo-g, vmbo-k en vmbo-b. Lees hieronder meer over de verschillende opleidingen.

 

 

Keuzemogelijkheden op het vmbo

Keuzemogelijkheden op het vmbo

Wij vinden het belangrijk dat jouw lesprogramma aansluit bij je persoonlijke interesses, competenties en ambities. Daarom zijn er op het vmbo verschillende keuzemogelijkheden, voor een leerroute op maat. Hieronder een greep uit het aanbod. Nóg meer mogelijkheden lees je .

  • Keuze-uren: een deel van je lesrooster vul je zelf in. Bijvoorbeeld met een extra lesuur van een vak waarin je beter wil worden. Of dat je heel erg leuk vindt!
  • Elde-uren: op vmbo-k en vmbo-b kies je tijdens Elde-uren voor activiteiten die aansluiten bij je interesses, of die je graag wil uitproberen. Wat dacht je van vissen, bloembakken maken, houtbewerken, fotograferen of extra sporten of koken?
  • Extra vakken: excellente leerlingen kunnen in het vierde leerjaar een extra vak volgen en daar ook examen in doen. Ook bestaat de mogelijkheid om vervroegd examen te doen.
  • Sportklas: als je kiest voor de sportklas, volg je in de onderbouw naast het reguliere programma extra uren bewegingsonderwijs met uitdagende sportactiviteiten.
  • Musicalklas: doe mee met de musicalklas, en volg in de onderbouw naast het reguliere programma extra lessen muziek, drama en toneel.

Examenprogramma vmbo

Je sluit je vmbo-opleiding af met een examen. In hoeveel vakken je examen doet, hangt af van de gekozen leerweg, Het examen bestaat op elke leerweg uit een schoolexamen (SE) in het derde en/of vierde leerjaar en een centraal examen (CE) in leerjaar vier. Op vmbo-b sluit je daarnaast één beroepsgericht profielvak af met een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE).

Je bent geslaagd als je na de schoolexamens en het centraal examen gemiddeld voor alle vakken een voldoende staat. Daarnaast heb je gemiddeld minimaal een 5,5 gehaald voor het totale centraal examen. Tot slot heb je de volgende onderdelen met een voldoende afgerond:

  • Het vak lichamelijke opvoeding
  • Het kunstvak ckv 1
  • Het sectorwerkstuk (vmbo-t en vmbo-g)

In het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) lees je per leerweg alles over het schoolexamen. Dit is een belangrijk document voor zowel ouders als leerlingen.

Elde Extra

Elke leerling is uniek! Daarom krijg je op het Elde College de kans om het lesprogramma aan te passen aan jouw eigen interesses en ambities. Onder andere via Elde Extra: een extra aanbod van vakken en (buitenschoolse) activiteiten. Via contextrijk onderwijs ontdek je nieuwe kanten van jezelf, verleg je je grenzen en leer je nog beter samenwerken. Zo bewandel je jouw eigen eigen weg naar wereldburgerschap. Hieronder een greep uit het aanbod, met voor ieder wat wils!

De Elde College vakantieplanning

Hieronder vind je een knop naar de vakantieplanning.

Schoolgids 2023-2024

In deze schoolgids is algemene informatie opgenomen die voor het gehele Elde College geldt. Ook vindt u in deze gids specifieke informatie voor (tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t en vmbo/praktijkonderwijs. Daarnaast staan er verschillende wetenswaardigheden in die voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.