Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Om dat te realiseren voor jongeren in de regio de Meierij zijn wij als school aangesloten bij Samenwerkingsverband de Meierij VO.

Samenwerkingsverband de Meierij VO

Het samenwerkingsverband is een netwerk van 7 scholen voor speciaal onderwijs en 18 reguliere scholen in de regio, waaronder het Elde College. Deze scholen hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die zij bieden. Binnen het samenwerkingsverband zijn er drie vormen van ondersteuning:

  1. Basisondersteuning: de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband zelf kunnen bieden. Meer over basisondersteuning op het Elde College is te vinden in ons .
  2. Extra ondersteuning:kortdurende extra ondersteuning voor leerlingen voor wie de basisondersteuning (tijdelijk) niet voldoende is, zodat zij toch succesvol in het reguliere onderwijs kunnen blijven.
  3. Specialistische ondersteuning: voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zo dicht mogelijk bij huis, voor jongeren die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school kan bieden.

Het aanvragen van extra ondersteuning of specialistische ondersteuning gebeurt door de ondersteuningscoördinatoren van onze school, in samenwerking met het zorg- en adviesteam en de adviescommissie toewijzing (ACT) van het samenwerkingsverband. En natuurlijk in overleg met de betreffende leerlingen en hun ouders.

Meer over passend onderwijs

Heb je als ouder of leerling vragen over passend onderwijs? Wil je advies of overleggen met iemand die met je meedenkt? Er zijn verschillende mogelijkheden:

Bezoek de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. Daar vind je toegankelijke en begrijpelijke informatie, uitleg van begrippen, handige links en de gegevens van contactpersonen die je verder kunnen helpen.