Privacyverklaring

Ons privacybeleid sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is uitgewerkt in een privacyreglement en een privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

In geval er vragen en/of klachten zijn over privacy gerelateerde zaken op school, kan een bericht gestuurd worden naar: privacy@eldecollege.nl.

Bij meer vertrouwelijke kwesties kunnen betrokkenen ervoor kiezen de functionaris gegevensbescherming te benaderen. De heer Eric Dirkx is bereikbaar via FG@orionscholen.nl.

Vertrouwelijke vragen en zaken rondom privacy lopen ook via de Functionaris Gegevensbescherming: FG@orionscholen.nl.