Missie

Met kwalitatief goed onderwijs dragen wij bij aan de toekomst van jongeren in de regio Meierijstad en Sint-Michielsgestel. In een positief leer- en leefklimaat begeleiden en inspireren we hen tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Daarbij gaan we uit van de gedachte dat elk mens uniek is en we allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. We beseffen dat niemand perfect is en geven elkaar de ruimte om te leren. Vanuit een constructieve dialoog zijn we voortdurend op zoek naar vooruitgang, verbetering en het bieden van perspectief. De grondslag van het Elde College is rooms-katholiek.

Visie

Onze visie komt voort uit de hierboven beschreven missie en geeft weer wat goed onderwijs voor ons betekent. Daarbij hebben we aandacht voor vier thema’s.

 • Toenemende eigen regie: op het Elde College wordt elke leerling steeds meer eigenaar van persoonlijke leerdoelen en het leerproces dat tot die doelen leidt. De leerling wordt hierbij ondersteund door school, docenten en ouders om te kunnen groeien.
 • Brede persoonsvorming: het onderwijs en de bedrijfsvoering leiden tot goede onderwijsresultaten in combinatie met een brede persoonsvorming, om vanuit passie en met zelfvertrouwen in de samenleving te staan.
 • Verantwoordelijkheid nemen: het onderwijs en de bedrijfsvoering zetten aan tot kritisch nadenken en ethisch handelen: leerlingen en medewerkers zijn in staat om uit vrije wil te kiezen voor het ‘goede’ en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes.
 • Inspirerende leeromgeving: het onderwijs vindt plaats in een positieve, inspirerende leer- en werkgemeenschap waar aandacht en waardering is voor elkaar, waar we leren van onze fouten en waar we elkaar stimuleren om authentiek te zijn.

Strategische ambities

Richtinggevend binnen ons onderwijs zijn onze vier strategische ambities. De volledige uitwerking hiervan vind je in ons strategisch schoolplan 2022-2026. Daarnaast is deze praatplaat een visuele weergave van onderwijs.

 1. Brede persoonsvorming, midden in de samenleving
  Op het Elde College ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten en bereiden zij zich voor op een actieve, autonome en sociale bijdrage aan de samenleving van de toekomst. In ons onderwijs hebben we aandacht voor burgerschap, duurzaamheid, digitale vaardigheden, creativiteit, fysieke en mentale gezondheid, kansengelijkheid, 21st century skills en externe en internationale oriëntatie. Onze leerlingen zijn open-minded en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zij geven zichzelf en elkaar de ruimte om te zijn wie ze zijn en accepteren elkaar. Docenten coachen leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling om zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfreflectie te bevorderen.
 2. Elde-onderwijs
  Op het Elde College zijn leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Zij werken gemotiveerd en doelgericht samen aan authentieke opdrachten in een rijke context binnen én buiten de school. Begeleiding is op elke individuele leerling afgestemd en vraaggestuurd. Het Elde-onderwijs biedt ruimte om te onderzoeken, te ontdekken en persoonlijke keuzes te maken in vorm en volgorde van het onderwijsaanbod. Door deze flexibele inrichting van ons onderwijs en goede interne en externe samenwerkingen, benutten we alle expertises en faciliteiten die we als brede scholengemeenschap te bieden hebben.
 3. Binden, boeien en behouden: bevlogen medewerkers
  Om ons onderwijs duurzaam te ontwikkelen, zetten we in op professionele ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van elkaar. Net als leerlingen zijn wij eigenaar van onze eigen ontwikkeling. We gaan uit van gedeeld leiderschap en stimuleren eigenaarschap binnen kaders en resultaatverantwoordelijkheid. Aandacht, waardering en vertrouwen zijn daarvoor essentieel. Duurzame inzetbaarheid vinden we belangrijk. Daarom schenken we aandacht aan fysieke en mentale gezondheid, van onszelf en elkaar.
 4. Samen werken aan kwaliteit
  We ontwikkelen ons onderwijs en onszelf in professionele leergemeenschappen en Elde-brede leergebieden. Daarbij maken we gebruik van alles wat we als brede scholengemeenschap in huis hebben en spreken gezamenlijk één taal. Onze interne kwaliteitscultuur kenmerkt zich door een open, onderzoekende houding en een stevige kwaliteitscyclus op alle niveaus. Samen reflecteren we op het realiseren van de basiskwaliteit en onze ambities, waar het kan op basis van data. We nemen een actieve rol in de samenwerking in de regio en breiden onze samenwerkingen verder uit.

 

Kernwaarden

Open
We hebben een open kijk op de wereld en ontvangen je met open armen. We zijn transparant in onze processen, eerlijk in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Dit communiceren we op een directe, duidelijke en respectvolle manier.

Aandacht
We begeleiden jou met aandacht. Aandacht voor wie jij bent, voor jouw talenten en voor de wereld en de maatschappij om ons heen. Vanuit wederzijds vertrouwen hebben we op school aandacht voor elkaar, delen we kennis en kunde en zijn we behulpzaam. Om zo samen te groeien.

Ontdekken
We ontdekken samen wie jij bent, waar jij naartoe wil en hoe jij je het liefst ontwikkelt. We gaan onderzoekend te werk en zoeken de verbinding met de samenleving om ons heen. Daarbij kijken we nieuwsgierig naar wat er op ons pad komt. Elke dag maken we ons onderwijs een beetje beter en versterken we elkaar.