Heroverweging schooladvies

Net voor de meivakantie versturen we het bericht in welke brugklas uw zoon/dochter is geplaatst. Bent u het niet eens met deze plaatsing? Dien dan uiterlijk maandag 17 mei  een verzoek tot heroverweging in via onderstaand heroverwegingsformulier. De toelatingscommissie zal u zo spoedig mogelijk daarna informeren over de definitieve plaatsing van uw kind.