Vmbo-b

Op de basisberoepsgerichte leerweg leer je in de praktijk, vooral door zelf te doen. Je start in een heterogene brugklas (een brugklas waarbinnen op twee niveaus gedifferentieerd les wordt gegeven) op kader-/basisberoepsgericht-niveau of direct op basisberoepsgericht-niveau. Op vmbo-b krijg je les in kleinere groepen, voor een groot gedeelte in hetzelfde lokaal en van docenten die meerdere vakken geven. Zo zie je steeds dezelfde, vertrouwde gezichten. Je doet eindexamen in vijf theorievakken en een beroepsgericht vak binnen één van de volgende profielen:

  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Zorg en welzijn (ZW)
  • Groen (GR)

Met een diploma vmbo-b kun je doorstromen naar mbo-opleidingen op niveau 2.