Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting VORM houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, de uitoefening van taken en bevoegdheden en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • De heer P.H.F.M. (Pieter) van Dieperbeek, voorzitter
  • Mevrouw M.J.O. (Monic) van Aarle, vice-voorzitter
  • De heer E. (Eric) van Overdijk Msc. RA
  • De heer R. (Rijk) Vlaanderen
  • Mevrouw mr. drs. E.C.W.M. (Elsbeth) Hulshof

Directie

De directie van het Elde College bestaat uit de directeuren van de drie organisatieonderdelen: de sector (tweetalig)vwo, (tweetalig)havo en havo/vmbo-t, de sector vmbo/praktijkonderwijs en bedrijfsvoering met alle ondersteunde diensten. De directieleden leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Sinds 2020 heeft het Elde College voor de ondersteunende diensten een Shared Service Center (SSC), samen met het Udens College en het Christiaan Huygens College in Eindhoven. De directeuren van het SSC zijn dezelfde personen als de directeuren bedrijfsvoering. De directie van het Elde College bestaat daarmee uit vier personen

  • Mevrouw drs. C.M.W. (Toos) Michon-Janssen, directeur (tweetalig) vwo en havo.
  • De heer H.J.A. (Harm) Deiman, directeur vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel.
  • Mevrouw M.H.W. (Ria) van Doorn-van Boxtel RA en de heer M. (Marcel) Spierings, directeuren bedrijfsvoering en directeuren van het SSC.

Het Elde College in cijfers

Via de website Scholen op de kaart bekijk je het Elde College in cijfers. Indicatoren zoals algemene kenmerken, resultaten en tevredenheid worden hier overzichtelijk weergegeven. De gegevens die Scholen op de kaart gebruikt komen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en van het Elde College zelf.

De Stichting Voorgezet Onderwijs Regio Meierijstad is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Conform de regelgeving maken we via onderstaande publicatie bijbehorende gegevens openbaar.