Raad van Toezicht

Uit de bestaande Raden van Toezicht (RvT) van zowel het Elde College als het Udens College is per 1 januari 2024 één nieuwe raad samengesteld voor Stichting Sterk Regionaal Onderwijs. Dit zijn de leden van de nieuwe Raad van Toezicht:

 • de heer P.H.F.M. van Dieperbeek
 • de heer R. Vlaanderen
 • de heer E. van Overdijk
 • de heer M.F.H.M. Ooms
 • mevrouw I.W.M. Emonds
 • mevrouw B.P.G. van Dommelen
 • vacature, voorzitter Raad van Toezicht

Directie

De directie van het Elde College bestaat per 1 januari 2024 uit twee directeuren:

 • Mevrouw drs. C.M.W. (Toos) Michon-Janssen, directeur (tweetalig) vwo en havo.
 • De heer H.J.A. (Harm) Deiman, directeur vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel.

De directie legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Management Sterk Regionaal Onderwijs

De schooldirectie van het Elde College maakt per 1 januari 2024 ook onderdeel uit van het management van Sterk Regionaal Onderwijs. Dit management is samengesteld uit de huidige bestuurders en directeuren van het Elde College en het Udens College, namelijk:

 • Toos Michon-Janssen, directeur (tweetalig) vwo en havo Elde College
 • Harm Deiman, directeur vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel Elde College
 • Miel Smits, directeur havo/vwo Udens College
 • Ruud Peters, directeur vmbo Udens College
 • Ria van Doorn, directeur Shared Service Center (SSC)
 • Michel Dankers, bestuurder Stichting Sterk Regionaal Onderwijs
 • Ad van Kemenade, bestuurder Stichting Sterk Regionaal Onderwijs

Het Elde College in cijfers

Via de website Scholen op de kaart bekijk je het Elde College in cijfers. Indicatoren zoals algemene kenmerken, resultaten en tevredenheid worden hier overzichtelijk weergegeven. De gegevens die Scholen op de kaart gebruikt komen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en van het Elde College zelf.

De Stichting Voorgezet Onderwijs Regio Meierijstad is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Conform de regelgeving maken we via onderstaande publicatie bijbehorende gegevens openbaar.