Verschillende brugklassen

Het Elde College maakt onderscheidt tussen homogene en heterogene brugklassen. Een homogene brugklas is een klas die bestaat uit leerlingen waar op één niveau les wordt gegeven. Een heterogene brugklas is een klas waar op twee niveaus les wordt gegeven. In deze klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven. Dit betekent dat de stof wordt aangepast op het niveau van de leerling zodat er voldoende ruimte is om talenten te ontdekken en ontwikkelen. In Schijndel zijn de volgende brugklassen: tweetalig vwo, tweetalig vwo/havo, vwo/havo, havo/vmbo-t, vmbo-t/k, vmbo-k/b, vmbo-b, vmbo-b/praktijkonderwijs. De brugklassen in Sint-Michielsgestel zijn: havo/mavo, mavo/kader.

Veelgestelde vragen ouder(s)/verzorger(s)

Veel vragen zijn al eens aan ons gesteld. Misschien staat uw vraag ook tussen onze opsomming van veelgestelde vragen.
In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen.

 • Wat betekent Bring Your Own Device?

  Bring Your Own Device betekent letterlijk: breng je eigen device mee naar school. Met andere woorden: leerlingen nemen zelf een laptop mee naar school, die zij tijdens de lessen gebruiken. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

 • Hoe zorg ik voor een laptop voor mijn kind?

  Als school hebben wij een samenwerking opgestart met The Rent Company. Via dit bedrijf kunnen ouders/verzorgers een laptop kopen of huren voor hun kind(eren). Dat is niet verplicht, maar heeft wel een aantal voordelen. Hoe dat precies zit, lees je hier.

 • Welke gymkleding heeft mijn kind nodig?

  Leerlingen van het Elde College dragen allemaal dezelfde gymkleding. Zo zorgen we voor een uniforme uitstraling, bijvoorbeeld tijdens toernooien en uitwisselingen. Welke gymkleding leerlingen dragen en hoe je die bestelt, lees je hier.

 • Veelgestelde vragen over ondersteuning

  Met wie kan ik contact opnemen over de mogelijkheden bij dyslexie of dyscalculie?
  Ouders en leerlingen kunnen via de mentor een afspraak maken met de ondersteuningscoördinator van de afdeling.

  Wanneer krijgt mijn kind een definitieve faciliteitenkaart?
  Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen een gele basisfaciliteitenkaart. Later in het jaar volgt een geplastificeerde versie van die kaart, eventueel aangevuld met persoonlijke faciliteiten.

  Hoelang is een faciliteitenkaart geldig?
  De faciliteitenkaart blijft de hele schoolloopbaan van een leerling geldig.

  Kunnen faciliteiten tijdens de schoolloopbaan van mijn kind worden aangepast?
  Ja, faciliteiten kunnen aangepast worden als er na onderzoek nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe gegevens zijn.

  Mag mijn kind op een laptop werken?
  Werken op een laptop is alleen mogelijk als dat van toegevoegde waarde is, na overleg met de mentor, het docententeam en de ondersteuningscoördinator. In dat geval krijgt een leerling een laptopcontract. Een ondertekend exemplaar van dit contract gaat mee naar huis.

  Krijgt mijn kind dan een laptop van school?
  Nee, ouders zorgen zelf voor een laptop voor dagelijks gebruik. Als een leerling alleen een laptop nodig heeft voor het gebruik van Claroread tijdens toetsen, stelt de school een laptop beschikbaar.

  Kan school een dyslexie-onderzoek afnemen?
  School geeft alleen advies om wel of geen onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. Het dyslexie-onderzoek zelf wordt afgenomen door een extern onderzoeksbureau.

  Wat zijn de gemiddelde kosten van dyslexie-onderzoek?
  De kosten van een dyslexie-onderzoek variëren tussen de 800 en 1000 euro, afhankelijk van het soort onderzoek en de onderzoeksvraag.

  Wordt dyslexie-onderzoek vergoed?
  Over het algemeen niet. Soms zijn er mogelijkheden via de gemeente of de huisarts als aantoonbaar is dat eigen financiële middelen ontoereikend zijn.

  Waar vind ik meer informatie over de afname van dyslexie-onderzoek?
  De ondersteuningscoördinator deelt graag informatie over betrouwbare onderzoeksbureaus, de procedure, gemiddelde kosten en mogelijke vergoedingen.

  Hoe bestel ik auditieve lesboeken voor mijn kind?
  Het bestellen van auditieve lesboeken gebeurt door de ondersteuningscoördinator, na overleg met ouders of verzorgers. Vervolgens krijgen ouders of verzorgers een link om een account bij Dedicon te activeren, waar de boeken gedownload kunnen worden.

  Welk voorleesprogramma gebruikt het Elde College?
  Het Elde College gebruikt voorleesprogramma Claroread. Dit programma is via een stappenplan gratis te downloaden voor leerlingen.

  Is op school ondersteuning via remedial teaching mogelijk?
  Op ons vmbo in Schijndel worden de vaste studietijduren (VST) ingezet voor remedial teaching aan leerlingen die dat nodig hebben. Op het vmbo in Sint-Michielsgestel geldt hetzelfde voor de Elde-uren. Op (t)vwo en havo is extra ondersteuning mogelijk als de vakdocent en de mentor aangeven dat een leerling dit nodig heeft. Daarnaast zijn er steunlessen begrijpend lezen, Nederlands, Engels en wiskunde voor alle leerlingen, verzorgd door de vaksecties. Tot slot kunnen leerlingen met dyslexie wekelijks werken met het computerprogramma Remedioom, voor extra steun bij het aanleren van een moderne vreemde taal.

 • Wat zijn de regels voor ziek melden en verlof aanvragen als ouder?

  Hoe meld ik mijn kind ziek? En wat doe ik als mijn kind langdurig ziek is, of als ik verlof wil aanvragen? Alle regels over ziek melden en verlof aanvragen als ouder/verzorger lees je hier.

 • Hoe meld ik een zij-instromer aan?

  Leerlingen die tijdens of na het eerste schooljaar instromen noemen we zij-instromers.
  De aanvragen voor zij-instromers lopen via het contactformulier zij-instromers. Vul het formulier in en mail dit naar info@eldecollege.nl.

 • Wat is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage?

  Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per niveau en per leerjaar, en is onder andere afhankelijk van het aanbod aan activiteiten. Meer over de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en het bedrag per leerjaar vind je hier.

  Ben ik als ouder verplicht om de ouderbijdrage te betalen?
  Nee, het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht. Niet of deels betalen heeft geen gevolgen voor de deelname van leerlingen aan activiteiten of examens. Maar als meerdere ouders ervoor kiezen om niet te betalen, komen wij als school financiële middelen tekort. In dat geval kunnen activiteiten mogelijk niet doorgaan. Mocht het betalen van de ouderbijdrage vanwege financiële omstandigheden een belemmering zijn, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Meer daarover lees je hier.

 • Van welke informatie word ik voorzien als gescheiden ouder?

  Lees in het document Informatievoorziening gescheiden ouders van welke informatie als gescheiden ouder je wordt voorzien.

Veelgestelde vragen leerlingen

Naar het Elde College

Aanmelden

Ben jij al uit over de keuze naar welke school je gaat en is dit het Elde College? Dan kun je je alvast aanmelden voor het nieuwe schooljaar op onze aanmeldpagina.

Schoolgids 2022-2023

In deze schoolgids is algemene informatie opgenomen die voor het gehele Elde College geldt. Ook vindt u in deze gids specifieke informatie voor (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, vmbo en praktijkonderwijs. Daarnaast staan er verschillende wetenswaardigheden in die voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.