Werken bij

Open, aandacht en ontdekken zijn de kernwaarden van het Elde College. De school heeft een hoog ambitieniveau en duidelijke toekomstplannen. Een grote mate van betrokkenheid, persoonlijke benadering, het centraal stellen van talenten en warme, collegiale omgang met elkaar zijn daarbij uitgangspunten. Gezamenlijk werken we aan kwaliteit en zoeken we zowel intern als extern de samenwerking o.a. in de vorm van kennisdeling. Voor de startende medewerkers organiseren wij een onboardingsproces en zijn er docentbegeleiders.

Het Elde College is een brede school die onderverdeeld is in twee onderwijssectoren (tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t en vmbo/praktijkonderwijs. Beide onderwijssectoren behalen goede onderwijsresultaten en stellen talenten van leerlingen en medewerkers centraal. Er is sprake van een positieve en veilige leer- en werkomgeving voor ruim 1800 leerlingen en 280 medewerkers. De school heeft twee locaties: in Sint-Michielsgestel (vmbo T/mavo en onderbouw havo) en in Schijndel (praktijkonderwijs, vmbo, (t)vwo, (t)havo)

Het strategisch schoolplan 2022-2026 borduurt voort op de vorige strategische planperiode. Richtinggevend zijn vier geactualiseerde strategische ambities, namelijk:

  • Brede persoonsvorming, midden in de samenleving
  • Elde-onderwijs
  • Binden, boeien en behouden: bevlogen medewerkers
  • Samenwerken aan kwaliteit

Deze ambities bieden richting en kaders, brengen samenhang en geven betekenis aan de ontwikkeling van het Elde College voor de komende jaren.

Vanuit de missie en visie heeft de school de Elde belofte geformuleerd voor leerlingen en medewerkers, namelijk: Bij het Elde College werk jij aan jouw groei en ontwikkeling. Jij wordt in staat gesteld om jouw weg te bewandelen met plezier, trots en een energieke houding. Wij leggen de verbinding met jou en met elkaar. En wij vernieuwen ons onderwijs om de kwaliteit in onze leeromgeving te optimaliseren. Obstakels trotseren we met lef. Samen zetten we stappen met aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onderweg naar jou!

Vacatures