Vmbo-t & vmbo-g

Op vmbo-t (theoretische leerweg) en vmbo-g (gemengde leerweg) bestaat de lesstof voor het grootste gedeelte uit theorie. Je start in een heterogene brugklas (een brugklas waarbinnen op twee niveaus gedifferentieerd les wordt gegeven) op theoretisch/kaderberoepsgericht-niveau of op havo/theoretisch-niveau.

Blijkt vmbo-t de beste route voor jou? Dan oriënteer je je in het tweede leerjaar op de praktijkvakken van de gemengde leerweg:

  • Dienstverlening en producten (DvPr)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Zorg en welzijn (ZW)
  • Groen (GR)

Het is aan jou of je vervolgens in het derde leerjaar kiest voor zeven theorievakken: de theoretische leerweg. Of voor één beroepsgericht vak en zes theorievakken: de gemengde leerweg. Beide leerwegen zijn gelijkwaardig en bereiden je voor op een mbo-opleiding op niveau 3 en 4, of op een overstap naar havo.