Vmbo-k

Op de kaderberoepsgerichte leerweg doe je vooral kennis op door praktisch bezig te zijn, in combinatie met een kleiner deel theorie. Je start in een heterogene brugklas (een brugklas waarbinnen op twee niveaus gedifferentieerd les wordt gegeven) op theoretisch/ kaderberoepsgericht-niveau of op kader-/basisberoepsgericht-niveau. Past vmbo-k het best bij jou? Dan volg je vanaf het derde leerjaar een voorbereidende beroepsopleiding binnen één van de volgende profielen:

  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Zorg en welzijn (ZW)
  • Groen (GR)

Met een diploma vmbo-k kun je doorstromen naar mbo-opleidingen op niveau 3 of 4.