Vrienden van het Elde

Vrienden van het Elde is een samenwerkingsverband tussen bedrijven uit regio Meierijstad en het Elde College. Samen zijn we continu op zoek naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat gaat verder dan het organiseren van stageplekken. Professionals uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen, excursies en werken mee aan loopbaanoriënterende activiteiten. Samen met onze eigen collega’s (docenten, instructeurs en ondersteuners) geven ze inhoud aan bijvoorbeeld keuzevakken op het vmbo en binnen het praktijkonderwijs en/of projecten voor (tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t.

We ontmoeten elkaar enkele keren per jaar voor overleg over ontwikkelingen in het vakgebied en onze ideeën voor de toekomst. Uit deze gesprekken ontstaan vervolgacties waarmee we het samenwerkingsverband vorm en inhoud geven. Zo werken we samen aan toekomstbestendig onderwijs. Het onderwijs van morgen!

Foto's Meierijstad on Stage