Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s)

Het Elde College brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit, bestemd voor ouders en verzorgers. In dit schooljaar ontvangt u voorafgaand aan iedere vakantie een editie van de nieuwsbrief waarin we terug- en vooruitblikken, de voortgang van het onderwijs en nieuwe initiatieven beschrijven en leerlingen aan het woord laten.

Hieronder vindt u de inmiddels verschenen nieuwsbrieven.