Ouderraad

De Ouderraad bespreekt signalen van ouders en leerlingen. Bij de vergaderingen is altijd een lid van de directie aanwezig. Ook bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen is de ouderraad betrokken. De ouderraad is een belangrijke schakel en kan voor goed onderling begrip zorgen.

Taken ouderraad

  • Adviseren via een vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad
  • Organiseren van een ouderavond voor de brugklas over het groepsklimaat in de brugklas
  • Organiseren van thema-avonden, waarbij deskundigen worden uitgenodigd
  • Ondersteunen van de belangengroep voor ouders van leerlingen met dyslexie
  • Aandacht voor leerlingen die langdurig ziek zijn

Contact ouderraad

ouderraad@eldecollege.nl