Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten medewerkers van school, ouders en leerlingen. Zij denken mee over onderwijs op het Elde College: van praktische thema’s als schooltijden tot aan het pedagogisch klimaat, budgetten en beleid.

Daarnaast heeft de MR invloed op het beleid van school en de besluitvoering van het College van Bestuur via instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Leden van de MR worden dan ook in een vroeg stadium geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen, plannen en ideeën.

De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar. In sommige gevallen sluiten directieleden of andere deskundigen aan om van gedachten te wisselen. Voor vragen en opmerkingen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de mentor, teamleider of directeur.