Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen extra ondersteuning. Op basis van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring ontvangen zij een faciliteitenkaart. Daarmee hebben zij tijdens hun hele schoolloopbaan recht op ondersteunende faciliteiten. Daarnaast hebben we speciale dyslexiecoaches. Zij geven leerlingen met een faciliteitenkaart aan het begin van het eerste leerjaar uitleg over werkwijzen en hulpmiddelen op school en blijven ook daarna betrokken als aanspreekpunt. Samen maken we het zo makkelijk mogelijk!

Mogelijke faciliteiten bij dyslexie

  • Extra tijd bij toetsen en (school)examens.
  • Auditieve lesboeken.
  • Spraakprogramma Claroread.
  • Steunkaarten en schema’s.
  • Minder zware beoordeling van spelfouten bij toetsen.

Mogelijke faciliteiten bij dyscalculie

  • Extra tijd bij (bepaalde) toetsen en (school)examens.
  • Gebruik maken van een rekenmachine.
  • Gebruik maken van rekenkaarten.

Meer informatie over dyslexie, dyscalculie en ondersteunende faciliteiten vind je op de pagina met veelgestelde vragen over ondersteuning.