Vrijwillige ouderbijdrage

Daarom een vrijwillige ouderbijdrage
Als school voor voortgezet onderwijs krijgen wij subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat bedrag is bedoeld voor het gewone lesprogramma en het aanschaffen van een basisaanbod aan lesboeken en materialen. Maar op het Elde College bieden we onze leerlingen meer dan wettelijk is vereist. We verrijken de leeromgeving met aanvullende activiteiten en materialen, om de talenten van leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen. Daarvoor krijgen we geen geld van de overheid, en daarom vragen we aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage.

Bedrag vrijwillige ouderbijdrage
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Elde College stemt jaarlijks in met het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat bedrag kan verschillen per niveau en per leerjaar. Het is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Algemene ouderbijdrage
  • Bijdrage voor activiteiten
  • Bijdrage sportklas, musicalklas en tweetalig vwo (als dat van toepassing is)

In schooljaar 2023-2024 heeft bovenstaande opbouw geleid tot de volgende bedragen:

Betaling vrijwillige ouderbijdrage
De betaling van de ouderbijdrage verloopt digitaal via WIS Collect. Op een beveiligde website plaatsen ouders/verzorgers een persoonlijke bestelling. Betalen kan via IDEAL, in zijn geheel of in termijnen. Op basis van de bestellingen In WIS Collect gaan wij financiële verplichtingen aan met onze leveranciers. Als een bestelling eenmaal geplaatst is, gaan wij er dan ook vanuit dat ouders/verzorgers deze daadwerkelijk betalen.

Begin oktober ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin een link naar de beveiligde omgeving van WIS Collect. Mede daarom is het belangrijk dat wij het juiste, actuele e-mailadres in ons systeem hebben staan. Ouders/verzorgers kunnen hun e-mailadres zelf invoeren, controleren en aanpassen via hun inlogaccount in Magister. Goed om te weten: de e-mail met informatie over de ouderbijdrage en de link naar WIS Collect wordt alleen naar ouder één in Magister verstuurd.

Als het betalen van de ouderbijdrage een probleem is
Niet of deels betalen heeft geen gevolgen voor de deelname van leerlingen aan activiteiten of examens. Maar als meerdere ouders ervoor kiezen om niet te betalen, komen wij als school financiële middelen tekort. In dat geval kunnen activiteiten mogelijk niet doorgaan. Mocht het betalen van de ouderbijdrage vanwege financiële omstandigheden een belemmering zijn, dan hebben wij als school een kwijtscheldingsregeling. Ouders/verzorgers kunnen kenbaar maken dat zij hiervan gebruik willen maken via een e-mail naar ouderbijdrage@eldecollege.nl. Daarnaast biedt gemeente Meierijstad mogelijkheden voor financiële ondersteuning of kunnen ouders een verzoek om hulp indienen bij de Vincentiusvereniging in Schijndel.