Ontwikkeling volgen

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen voor ouders, docenten én leerlingen zelf. Daarom hebben we Magister als leerlingvolgsysteem en zijn er verschillende contactmomenten per jaar.

Magister
Magister is de online omgeving waarin docenten resultaten van leerlingen bijhouden. Ook vinden ouders, leerlingen, mentoren en coaches er informatie over aanwezigheid en opvallend gedrag. In de brugklas vullen we Magister aan met communicatiekaarten, met daarop opmerkingen over huiswerk, het meenemen van materialen en gedrag.

Driehoekgesprekken
Na elke periode zijn er leerlingbesprekingen. Per klas overlegt het docententeam over de voortgang en het welzijn van leerlingen. Als vervolg hierop vinden er driehoeksgesprekken plaats tussen mentor/coach, ouders en leerling. De leerling vertelt welke ontwikkeling hij of zij heeft doorgemaakt en tot welke doelen dat heeft geleid, eventueel in de vorm van een presentatie. Er zijn twee of drie driehoeksgesprekken per jaar.

Rapport
Aan het einde van elk schooljaar (behalve in het examenjaar) krijgen leerlingen een rapport. Daarop staat een gemiddeld cijfer per vak, en of de leerling wel of niet bevorderd is naar het volgende leerjaar. Het docententeam neemt die beslissing tijdens de overgangsvergadering op basis van de overgangsnormen. Bij bespreekgevallen spelen daarnaast ook inzichten over capaciteiten, motivatie en gedrag een rol.

Contact met school

Heb je als ouder of verzorger buiten de driehoekgesprekken om behoefte aan contact met school? Om een vraag te stellen of iets bijzonders te delen? Neem contact op met de mentor of coach! Zij staan als eerste aanspreekpunt voor je klaar.