Mediatheek

De mediatheek is een aparte ruimte in het (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en havo/vmbo-t gebouw. Je bent er welkom om boeken en andere materialen te lenen, de catalogus te raadplegen of te printen en kopiëren. Daarnaast is de mediatheek het meldpunt voor vwo- en havo-leerlingen van leerjaar 2 tot en met 6. Zij kunnen zich er ziekmelden of een verlofbriefje ophalen en inleveren.

Boeken opzoeken en reserveren
Boeken opzoeken en reserveren kan via de catalogus op school. De catalogus vind je op het schoolnetwerk via de tegel Elde verkenner → algemeen → mediatheekcatalogus. Daarnaast kun je buiten school boeken opzoeken en reserveren via de app Mijn AuraSpace.

Regels in de mediatheek

 • Je gebruikt de mediatheek alleen voor studiedoeleinden.
 • Als je binnenkomt geef je je schoolpas af aan de balie.
 • Je neemt geen eten, drinken of snoep mee naar binnen.
 • Je praat zo min mogelijk en in ieder geval zachtjes.
 • Je gebruikt geen geluidsapparatuur of mobiele telefoon.
 • Je luistert naar aanwijzingen van de mediatheekmedewerkers.
 • Contant betalen is niet mogelijk.

Regels voor het lenen van boeken en materialen

 • Je kunt alleen materialen lenen met je schoolpas.
 • Voor het lenen van materialen mag je alleen je eigen schoolpas gebruiken.
 • Geleende materialen mag je niet onderling doorgeven. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen schoolpas en alle materialen die met jouw schoolpas zijn geleend.
 • Beschadigde schoolpassen zijn niet geldig. Bij schade aan of verlies van je schoolpas kun je in de mediatheek een nieuwe pas kopen.
 • Je leent materialen in principe voor een periode van vier weken.
 • Je mag materialen twee keer verlengen, tenzij ze gereserveerd zijn.
 • De boete voor te laat inleveren is € 0,10 per item per dag.
 • Verloren of beschadigde boeken moeten worden vergoed.