Centraal examen

Het centraal examen is het landelijk afsluitende eindexamen van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Centraal schriftelijk examen (CSE): het landelijke examen voor de niet-praktijkvakken. Het eerste tijdvak van het CSE start elk jaar in mei.
  • Centraal praktijkexamen (CPE): het landelijk praktijkexamen voor de beeldende vakken en tekenen binnen de ​gemengde en theoretische leerweg (vmbo-g/t). De school bepaalt wanneer dit examen plaatsvindt, ergens in april of mei.
  • Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE): een variant van het landelijk examen waarin theorie en praktijk geïntegreerd aan de orde komen, speciaal ontwikkeld voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. Leerlingen leggen dit examen voor maximaal één beroepsgericht profielvak af. De school bepaalt wanneer dit examen plaatsvindt, ergens in april, mei of juni.

Examentraining

Leerlingen die bij examens door zenuwen minder presteren dan verwacht, kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Aan het begin van het eindexamenjaar vullen alle leerlingen een vragenlijst over examenvrees in. Op basis van de antwoorden kunnen mentor en vakdocenten besluiten tot extra aandacht voor bepaalde leerlingen, op weg naar hun examen. Onderdeel daarvan is een cursus examenvreestraining, die bestaat uit een aantal bijeenkomsten met huiswerk.

Uitslag en herexamens

In juni ontvangen leerlingen de uitslag van centraal examen, op basis van het eerste tijdvak. Er zijn drie opties: een kandidaat is geslaagd, voorlopig afgewezen of definitief afgewezen. Leerlingen die voorlopig zijn afgewezen kunnen deelnemen aan het examen in het tweede tijdvak, ofwel het herexamen. Dit is ook mogelijk voor geslaagde leerlingen en definitief afgewezen leerlingen die een cijfer willen verbeteren. Het tweede tijdvak van het examen vindt plaats op een landelijk vastgesteld moment, ongeveer een week na de uitslag van het eerste tijdvak.

Diploma-uitreiking
Na de uitslag van het tweede tijdvak volgt eind juni of begin juli de diploma-uitreiking. Op deze feestelijke avond ontvangen de geslaagden hun cijferlijst en diploma en nemen zij afscheid van medeleerlingen en docenten. Op naar een volgende stap en een mooie toekomst! De exacte data van de diploma-uitreikingen per afdeling vind je in de agenda.

Slagingspercentages
Wij zijn trots op onze jaarlijks uitstekende slagingspercentages! De exacte percentages per afdeling bekijk je via Scholen op de kaart.