Elde College Sint-Michielsgestel

Het Elde College in Sint-Michielsgestel verschilt op een aantal punten van de locatie Schijndel. Zo kent de locatie in Sint-Michielsgestel een 75 minutenrooster, wordt gewerkt met periodisering en een Elde-uur. Daarnaast is de school een stuk kleiner: circa 400 leerlingen waarvan 100 brugklasleerlingen.


Leerwegen

Op de locatie Sint-Michielsgestel kunnen de volgende leerwegen gevolgd worden:

  • Havo
  • Vmbo theoretische/gemengdeĀ leerweg
  • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Havo kan alleen in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) gevolgd worden. Leerlingen die de vmbo theoretische of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, kunnen hun opleiding in Sint-Michielsgestel afronden.

Brugklassen

We hebben twee typen brugklassen:

  • Havo /Vmbo Theoretische leerweg brugklas
  • Vmbo Theoretische leerweg / Kaderberoepsgerichte leerweg brugklas

In de brugklas wordt op het hoogste niveau onderwijs gegeven. Bij beide brugklassen wordt aan het einde van leerjaar 1 de definitieve leerroute vastgelegd.

> Bekijk de voorlichtingspresentatie van Elde College Sint-Michielsgestel


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS