Elde College

Het Elde College is een brede scholengemeenschap met locaties in Schijndel en Sint-Michielsgestel. We bieden een groot aantal typen voortgezet onderwijs: van tweetalig vwo tot praktijkonderwijs. Omdat we kleinschalig zijn georganiseerd, voelt de school snel vertrouwd. Leerlingen en docenten kennen elkaar en werken samen binnen een veilig schoolklimaat.

Aanmelden en inschrijven

8 en 9 maart waren de officiële aanmelddagen voor schooljaar 2022-2023. Wilt u uw zoon of dochter toch nog aanmelden? Dat kan natuurlijk!

Voor het praktijkonderwijs geldt een andere procedure. Klik hiervoor op de knop praktijkonderwijs.

Nieuws

Bekijk alle artikelen

De Elde College vakantieplanning

Hieronder vind je een knop naar de vakantieplanning.

Schoolgids 2022-2023

In deze schoolgids is algemene informatie opgenomen die voor het gehele Elde College geldt. Ook vindt u in deze gids specifieke informatie voor (tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t en vmbo/praktijkonderwijs. Daarnaast staan er verschillende wetenswaardigheden in die voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.