Wat zijn de regels voor ziek melden en verlof aanvragen als leerling?

Hoe meld ik mezelf ziek op school?
Ben je op school en voel je je niet lekker? Dan is het belangrijk dat je je ziek meldt bij de juiste persoon, voordat je naar huis gaat.

  • (Tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t, leerjaar 1: meld je ziek bij de toezichthouder in de brugklasaula.
  • (Tweetalig vwo en havo, leerjaar 2 tot en met 6: meld je ziek bij het meldpunt.
  • Vmbo/praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel: meld je ziek bij de leerlingondersteuner.

Na een ziekmelding belt iemand van school naar je ouders of verzorgers, voor toestemming om je naar huis te sturen (of in overleg naar een ander adres). Daarnaast vragen we om een telefonische bevestiging van een ouder/verzorger als je op die plek gearriveerd bent.

Hoe meld ik mezelf ziek vanuit huis?
Als je niet op school bent is alleen een ouder/verzorger gemachtigd om jou ziek te melden via Magister. Dat mag jij zelf niet doen.

Hoe meld ik mezelf beter?
Als je je ziek meldt, krijg je een geel betermeldbriefje mee naar huis. Dit briefje lever je ondertekend door een ouder/verzorger in, op de eerste dag dat je weer op school bent.

  • (Tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t, leerjaar 1: lever het betermeldbriefje in bij de toezichthouder in de burgklasaula.
  • (Tweetalig) vwo en havo, leerjaar 2 tot en met 6: lever het betermeldbriefje in bij het meldpunt.
  • Vmbo/praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel: lever het betermeldbriefje in bij de leerlingondersteuner.

Hoe vraag ik verlof aan?
Verlof voor één of meerdere lesuren met een maximum van een hele lesdag vraag je zelf aan via een groen verlofbriefje. Dat briefje lever je ondertekend door een ouder/verzorger uiterlijk twee dagen vóór het verlof in bij de juiste persoon.

  • (Tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t, leerjaar 1: verlofbriefje halen en inleveren bij de toezichthouder in de brugklasaula.
  • (Tweetalig) vwo en havo, leerjaar 2 tot en met 6: verlofbriefje halen en inleveren bij het meldpunt.
  • Vmbo/praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel: verlofbriefje halen en inleveren bij de leerlingondersteuner.

Verlof van meer dan één dag kun je niet zelf aanvragen. Dat doen je ouders/verzorgers.