Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Op het Elde College hebben we twee verschillende typen: regulier vwo (of: atheneum) en tweetalig vwo (of: tweetalig atheneum). Beide routes duren in principe zes jaar.

Vwo is een uitstekende voorbereiding voor een vervolgopleiding aan de universiteit. Je legt een stevige kennisbasis en breidt je onderzoeksvaardigheden uit. Daarnaast dagen we je uit om jezelf en je eigen talenten te ontdekken. Op cognitief, sociaal en sociaal-emotioneel gebied. Met aandacht voor jou als individu én als onderdeel van een groep. Want onze maatschappij vraagt om competenties als samenwerken, verschillen begrijpen en accepteren, eigen keuzes maken en jezelf inleven. Nu en in de toekomst.

Activiteiten op het vwo

Zowel op regulier vwo als op tweetalig vwo organiseren we naast de gewone lessen volop activiteiten. Denk aan culturele projecten, maatschappelijke stages, internationale uitwisselingen, projecten op universiteiten, Ardennenkamp enz. Want de wereld is natuurlijk groter dan de school en het klaslokaal!

Extra uitdaging

Ben je toe aan meer uitdaging? Dan kun je andere leerlingen bijles geven als tutor, deelnemen aan ons econasium of aan een module statistiek. Of stel je eigen rooster samen! In dat geval gebruik je een lesuur van één of meerdere vakken voor een persoonlijk programma. Bijvoorbeeld om een extra vak op onze eigen school te volgen. Maar misschien woon je liever colleges op de universiteit bij. Of neem je graag deel aan een online cursus. In overleg is veel mogelijk!

Cambridge Advanced

Op het reguliere vwo kun je vanaf het vierde jaar Cambridge Advanced volgen: lessen in academisch Engels die je in het vijfde jaar afsluit met een officieel certificaat. Daarmee toon je aan dat je Engels beheerst op C1-niveau en jezelf goed kunt uitdrukken in professionele en sociale situaties. Handig voor je vervolgopleiding, een stage in het buitenland of een toekomst bij een internationaal bedrijf!

International Baccalaureate

Uniek in de regio! Op het Elde College kun je op het reguliere vwo in het vijfde jaar starten met het International Baccalaureate (IB): een internationaal taal- en literatuurprogramma als voorbereiding op de universiteit. Sta je gemiddeld een 8,0 of hoger voor het vak Engels? Dan krijg je de kans om aan te sluiten bij de IB-leerlingen van het tweetalig vwo. Na het zesde jaar haal je naast je reguliere diploma ook een IB-diploma. Daarmee laat je zien dat je de Engelse taal uitstekend beheerst, en een brede internationale basis hebt.

Oog voor leerlingen

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust worden van hun sterke en zwakke kanten, op cognitief én sociaal-emotioneel gebied. Dat zij leren om doelen te stellen en daar naartoe te werken. Samen met medeleerlingen, vakdocenten en de mentor. Is er meer ondersteuning nodig? Dan schakelen we een leerlingbegeleider, ambulant begeleider of orthopedagoog in. In de onderbouw zijn er extra steunlessen en ook in de bovenbouw kun je voor een vak extra lessen volgen als het rooster dat toelaat.

De docententeams bespreken vijf keer per jaar de resultaten, het welzijn en het sociaal functioneren van hun leerlingen. Daarnaast zijn er individuele reflectiegesprekken tussen leerling en mentor, en nodigen we een aantal keer per jaar de ouder(s) of verzorger(s) uit om aan te sluiten. Via vragenlijsten en enquêtes volgen we het welzijn en de tevredenheid van alle leerlingen op onze school. Op het Elde College horen wij jou!