Havo

Via Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (havo) bereiden we je in vijf jaar voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Havo kun je volgen op onze locatie in Schijndel (leerjaar 1 tot en met 5) of op onze locatie in Sint-Michielsgestel (leerjaar 1 tot en met 3).

Havo is een uitstekende voorbereiding voor een vervolgopleiding op het hbo. Je legt een stevige kennisbasis en ontwikkelt belangrijke vaardigheden als samenwerken, presenteren, reflecteren en oplossingsgericht werken. Daarnaast dagen we je uit om jezelf en je eigen talenten te ontdekken. Op cognitief, sociaal en sociaal-emotioneel gebied. Met aandacht voor jou als individu én als lid van een groep. Want jij maakt deel uit van je klas, de school, het land en de wereld. Dus is het belangrijk dat je verschillen leert begrijpen en accepteren en eigen keuzes kunt maken. Nu en in de toekomst!

Keuzemogelijkheden op havo

Wij vinden het belangrijk dat je kunt kiezen voor een lesprogramma dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw eigen interesses, talenten en ambities. Daarom heb je een rooster met keuze-uren, die je naar eigen inzicht invult. En aan het einde van het derde leerjaar kies je een passend profiel voor in de bovenbouw. Daarnaast zijn er in de onderbouw en in de bovenbouw volop extra keuzemogelijkheden. Hieronder een greep uit het aanbod, en nóg meer opties vind je hier .

  • Sportklas: volg in de onderbouw naast het reguliere programma extra uren bewegingsonderwijs met uitdagende sportactiviteiten.
  • Musicalklas: volg in de onderbouw naast het reguliere programma extra lessen muziek, drama en toneel.
  • Ondernemersklas: ontdek in de bovenbouw de kennis en vaardigheden die horen bij het ondernemerschap en start je eigen onderneming.
  • Cambridge Advanced English (CAE): volg in de bovenbouw extra lessen Engels, bereik een professioneel niveau en behaal het wereldwijd erkende CAE-diploma.
  • Extra examenvakken: volg extra vakken zoals maatschappijwetenschappen of informatica, om nóg beter voorbereid te zijn op je vervolgopleiding.

Wij zijn een HaCo-school

Het Elde College is aangesloten bij Havisten Competent (HaCo): een landelijk netwerk van scholen die werk maken van goed havo-onderwijs. Dat doen zij door kennisdeling, samenwerkingen met hbo-opleidingen en andere instellingen en via een eigen model voor kwaliteitszorg. Na terugkoppeling van vervolgopleidingen blijkt dat leerlingen van HaCo-scholen beter voorbereid zijn op vervolgonderwijs dan andere leerlingen. Daarnaast haken zij minder snel af en wisselen zij minder vaak van opleiding. Meer informatie? Bekijk www.havistencompetent.nl.