Opzet praktijkonderwijs

Het programma van het praktijkonderwijs is voor een groot deel afgestemd op de individuele ontwikkeling van leerlingen. Los daarvan zijn er drie algemene fases.

Eerste fase
In de eerste fase volg je een breed onderwijsaanbod dat zich richt op algemene sociale en communicatieve vaardigheden. Zo leer je koken, presenteren en formulieren invullen. Verder word je begeleid bij persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Ook een interne stage en het onderzoeken van jouw stagegeschiktheid zijn onderdelen van het programma.

Tweede fase
Tijdens de tweede fase, het midden van je schoolloopbaan, zoom je verder in op jouw persoonlijke interesses en capaciteiten en reflecteer je op je eigen inzet. In deze fase start ook je eerste externe stage, op een werkplek buiten de school.

Derde fase
De derde fase bereidt je voor op een baan. Via een beroepsgerichte stage van drie dagen per week, in het vakgebied waar jouw belangstelling én mogelijkheden liggen. Daarnaast volg je een beroepsgerichte uitstroomcursus die aansluit bij je stage en de kans op een baan vergroot. Deze cursus sluit je af met een examen, en geeft je ook de mogelijkheid door te stromen naar een mbo-opleiding op niveau 1.

Wij maken gebruik van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om onze arbeidstoeleiding vorm te geven.