Brieven

Op deze pagina vindt u actuele brieven en formulieren welke u ook via mail hebt ontvangen. Dit zijn voornamelijk brieven die naar grote groepen ouders/verzorgers zijn verstuurd. dat betekent dat niet alle brieven te vinden zijn. Mist u informatie, stuur u dan een mail naar: communicatie@eldecollege.nl

(Tweetalig) vwo en havo

> Spaarsysteem buitenland reizenleerjaar 1
> Examenbrief vwo 6
> Examenbrief havo 5

Vmbo Schijndel

> Herkansingen vmbo T/G leerjaar 3 en 4
> Rekentoets vmbo T/G leerjaar 3
> Rekentoest vmbo T/G leerjaar 4

Locatie Sint-Michielsgestel

> Procedure ziekmelden, verlof aanvragen etc. schooljaar 2018
> Toets Cito volgsysteem

Algemeen

> Inloggen en werkwijze Its Learning
> Schoolfotografie: werkwijze en planning 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS