Aanmeldprocedure

Op 3 of 4 maart heeft u uw zoon of dochter aangemeld op het Elde College. U heeft toen informatie gekregen over het vervolgtraject (bericht van plaatsing uiterlijk week 17, mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tot 20 mei, kennismakingsmiddag leerlingen en info avond ouders in juni).

Sinds de aanmeldingen is er wel het een en ander veranderd. We leven nu in een vreemde en onzekere tijd. Naast bezorgdheid over het welzijn van iedereen is er ook veel onduidelijkheid. De scholen zijn dicht. Hoe gaat het met de voortgang van het onderwijs? Hoe zit het met de eindtoets groep 8 en de uitslag? Wat zijn de gevolgen voor de aanmeldingen en plaatsingen?  We informeren u graag over de voortgang van de aanmeldingsprocedure  op het Elde College:

  • Alle toelaatbare leerlingen zijn aangenomen, ook voor de Sportklas en de Musicalklas.
  • De bijeenkomsten van de toelatingscommissie gaan door volgens planning. De toelatingscommissie bespreekt in welk brugklastype de leerlingen geplaatst worden. 
  • Het importeren van de leerlingdossiers en het doorspreken van de leerlingen met de groepsleerkracht op de basisschool gaat wat langzamer dan normaal, maar dat gaat lukken.
  • De geplande DAT testen (voor een beperkt aantal leerlingen) zijn voorlopig vervallen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarover geïnformeerd.
  • We weten niet zeker of de eindtoets basisonderwijs afgenomen kan worden op de aangegeven data. Het is mogelijk dat de ontvangst van de uitslag en eventuele herziening van adviezen later plaats vindt dan gepland. Zodra meer bekend is kijken we of er problemen ontstaan en zoeken we een oplossing.

Conclusie: op dit moment gaan we ervan uit dat we aan de oorspronkelijke planning vast kunnen houden. Mocht daarin iets veranderen dan informeren we u via deze site. Houd deze in de gaten.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS