Heroverweging schooladvies

Voor de meivakantie heeft u bericht ontvangen in welke brugklas uw zoon/dochter is geplaatst. Bent u het niet eens met deze plaatsing of heeft uw kind een hoger bijgesteld advies van de basisschool gekregen? Dien dan uiterlijk maandag 5 juni een verzoek tot heroverweging in via onderstaand heroverwegingsformulier. De toelatingscommissie zal u zo spoedig mogelijk daarna informeren over de definitieve plaatsing van uw kind.