Tweetalig havo

Het Elde College biedt sinds 2004 tweetalig onderwijs aan op vwo-niveau. In de periode na 2004 hebben verscheidene visitaties door Nuffic plaatsgevonden en in november 2022 werd het junior certificate TTO herbevestigd en het senior certificate TTO toegekend. Zowel vanuit de medewerkers als ook vanuit ouders/verzorgers was er een dringend verzoek om ook op de havo afdeling tweetalig onderwijs aan te bieden. Vandaar dat we in augustus 2023 starten met een tweetalige vwo/havo brugklas naast de tweetalige vwo-brugklas.

Pijlers tweetalig onderwijs

  1. Taalvaardigheid: je spreekt Engels op het niveau van een near-native of native speaker. Niet alleen in de klas, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp.
  2. Wereldburgerschap: je ontwikkelt een open, brede blik op de wereld. Je doet kennis op over verschillende tradities, gebruiken en politieke werkelijkheden en weet hoe het er in eigen land aan toe gaat. Daarnaast train je specifieke vaardigheden als debatteren, bemiddelen en onderhandelen, speeches en betogen schrijven. Dit alles in een internationale context.
  3. Persoonsontwikkeling: je groeit als persoon. Je leert uit je comfortzone stappen en op jezelf vertrouwen. Daarnaast kun je reflecteren en je oordeel uitstellen. Je voelt je betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij, bent creatief, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

De leerlingen die in augustus 2023 starten in de tweetalige vwo/havo-brugklassen kunnen in leerjaar 4 deelnemen aan het CAE-examen (cambridge advanced). Bij voldoende belangstelling overweegt de school om ook in leerjaar 4 en 5 havo tweetalig onderwijs aan te bieden.