Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma kunnen halen in het reguliere voortgezet onderwijs. Het is een andere opleidingsmogelijkheid die sterk gericht is op de praktijk. Praktijkonderwijs vormt een aparte sector binnen het Elde College.

Praktijkonderwijs op het Elde College
Het doel van praktijkonderwijs is dat elke leerling zich redt in de maatschappij als het gaat om werk, wonen en vrije tijd. Het programma is afgestemd op arbeidsvoorbereiding en er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Je volgt een groot aantal praktische vakken zoals techniek, beeldende vorming, verkoop, textiele werkvormen, EHBO, groen en lichamelijke opvoeding. Daarnaast krijg je theorievakken als Nederlands, rekenen, arbeids- en loopbaanoriëntatie, digitale vaardigheden en burgerschap.

Maar de hele dag in een klas zitten? Dat komt bijna niet voor. Je leert door te doen, doet mee aan projecten en volgt meerdere interne en externe stages. Meer over het programma lees je hier.

Praktijkonderwijs in het kort

  1.  Leren door te doen.
  2. Ontwikkelen via stages in de praktijk.
  3. Zelfstandig worden via een uitdagend programma.
  4. Jezelf kunnen redden in de maatschappij.
  5. Vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt.

Is praktijkonderwijs iets voor jou?

Om toegelaten te worden tot praktijkonderwijs heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig, op basis van criteria die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Je wordt toegelaten als uit een test blijkt dat:

– je een IQ hebt tussen 55 een 80;
– je een leerachterstand van drie jaar of meer hebt op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

 

Afsluiting

Praktijkonderwijs eindigt op het moment dat je klaar bent om de overstap te maken naar een baan. Dat is in de meeste gevallen op zeventienjarige leeftijd. Aan het einde van je opleiding ontvang je een getuigschrift praktijkonderwijs. Daarnaast krijg je een branchegericht diploma vanuit de schoolverlaterscursus.

Na praktijkonderwijs
Als je praktijkonderwijs hebt afgerond ben je niet meer leerplichtig en kun je dus gaan werken. Dat maakt praktijkonderwijs voor sommige leerlingen eindonderwijs. Maar bijna de helft leert verder op het mbo. Via cursussen op het ROC of een entreeopleiding op niveau 1.

Elde Extra

Elke leerling is uniek! Daarom krijg je op het Elde College de kans om het lesprogramma aan te passen aan jouw eigen interesses en ambities. Onder andere via Elde Extra: een extra aanbod van vakken en (buitenschoolse) activiteiten. Via contextrijk onderwijs ontdek je nieuwe kanten van jezelf, verleg je je grenzen en leer je nog beter samenwerken. Zo bewandel je jouw eigen eigen weg naar wereldburgerschap. Hieronder een greep uit het aanbod, met voor ieder wat wils!

De Elde College vakantieplanning

Hieronder vind je een knop naar de vakantieplanning.

Schoolgids 2023-2024

In deze schoolgids is algemene informatie opgenomen die voor het gehele Elde College geldt. Ook vindt u in deze gids specifieke informatie voor (tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t en vmbo/praktijkonderwijs. Daarnaast staan er verschillende wetenswaardigheden in die voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.