Strategie Elde College 2022-2026

Het Elde College wordt ervaren als een fijne school waar leerlingen en medewerkers in een veilig schoolklimaat kunnen leren en werken. De betrokkenheid is groot en er wordt hard en met hart gewerkt. Zowel het onderwijsproces en de onderwijsopbrengsten, als ook de ondersteuning (zoals HRM, financiën en kwaliteitszorg) zijn op orde. In de afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen in gang gezet om dit kwaliteitsniveau te behouden en nog verder te verbeteren.

De nieuwe strategie betekent dus geen disruptieve verandering ten opzichte van het verleden maar een vernieuwde focus en scherpte richting de toekomst, voortbouwend op de fundamenten van het heden. In de nieuwe strategie wordt de focus verlegd van beheersing en verantwoording over de basiskwaliteit naar de verdere ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Centraal in deze ontwikkeling staat het eigenaarschap: eigenaarschap van de leerling over zijn eigen leerdoelen en leerproces, eigenaarschap van de medewerker over zijn eigen professionalisering en eigenaarschap c.q. educatief partnerschap van de ouders. Het Elde College geeft op overtuigende wijze inzicht in de voortgang en realisatie van de eigen ambities.

Naast deze uitdaging heeft het Elde College de komende jaren ook de uitdaging om de krimp van het aantal leerlingen op te vangen. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, is zowel interne samenwerking als externe samenwerking een cruciale succesfactor voor de komende jaren. Geen enkele leerling, geen enkele ouder, geen enkele medewerker kan het onderwijs in z’n eentje vorm en inhoud geven. Onderwijs vindt plaats in de context van een leer- en werkgemeenschap.

Het Elde College gaat daarbij uit van het volgende mensbeeld: elk mens is uniek én vanwege zijn mens-zijn gelijkwaardig aan alle andere mensen. Elk mens is creatief, heeft talenten ontvangen om deze te ontdekken en te ontwikkelen, zelfontplooiing, worden wie je bent. Deze talenten zijn er niet alleen om voor jezelf in te zetten maar zijn ook gericht op de ander, op het algemeen welzijn van de samenleving. Elk mens is onderdeel van die samenleving, we leren van én met elkaar. En elk mens heeft een vrije wil om keuzes te maken én om verantwoordelijkheid te nemen voor deze keuzes. Tenslotte beseffen wij dat geen enkel mens perfect is. We mogen leren van onze fouten, we zijn vergevingsgezind naar elkaar en naar onszelf en zijn altijd op zoek naar vooruitgang en verbetering, het bieden van perspectief.

In de strategieposter hieronder ziet u in één oogopslag de belangrijkste sterke punten van het Elde College waar wij op verder bouwen en de vijf strategische ambities die wij in de komende jaren verder gaan ontwikkelen en realiseren.

Open het Strategisch Schoolplan 2022-2026

Onderstaande praatplaat visualiseert de strategische ambities:

  • Elde-onderwijs
  • Brede persoonsvorming, midden in de samenleving 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS