Update donderdag 8 oktober


Dringend advies: mondkapjes
Het is voor ons allemaal even wennen: bij verplaatsingen in de schoolgebouwen geldt sinds maandag 5 oktober het dringend advies om een mondkapje te dragen. Dit dringende advies geldt landelijk tevens in publieke ruimtes en in winkels. Wij attenderen onze leerlingen consequent op dit advies en vertrouwen ook op uw medewerking.

Op de plek (lokaal, aula) aangekomen en een zitplaats gevonden? Dan mag het mondkapje af. Sommige leerlingen houden het graag op, bijvoorbeeld omdat zij een gezinslid met een kwetsbare gezondheid hebben. Dat is natuurlijk toegestaan.

Er zijn geen richtlijnen gegeven over het type mond/neusmasker. Intussen zien wij daarom een palet aan verschillende modellen en uitvoeringen van mondkapjes voorbij komen: wel/niet uitwasbaar, verschillende kleuren en uitvoeringen. Wij hopen dat de maatregelen die het kabinet heeft geformuleerd op korte termijn effect hebben en bedanken onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor hun medewerking. Het is mogelijk dat het dringende advies wordt omgezet in een verplichting. Dat kan een besluit zijn van het kabinet of een besluit van de school. Voor dat laatste is instemming van de medezeggenschapsraad noodzakelijk.

Het is belangrijk dat de mondkapjes op de juiste manier gebruikt worden:

  • Was voor en na het afzetten van het mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
  • Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
  • Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het mondkapje daarna niet meer aan. Met een kleine opening neemt de werking al af.
  • Zet het mondkapje niet tussendoor af om te eten of drinken. De buitenkant van het kapje kan besmet zijn geraakt. Raak het kapje zo min mogelijk aan.
  • Gebruik het mondkapje maximaal drie uur per keer.
  • Bewaar schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar in afgesloten bakjes.
  • Was een mondkapje van textiel op zestig graden op een volledig wasprogramma voordat je het weer gebruikt. Gebruik geen wasverzachter.
  • Was je handen nadat je het mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.

Extra laptops
De afdeling ICT van het Elde College maakt overuren. Sinds maart 2020 maken we veel meer en vaker gebruik van digitale hulpmiddelen. Na de herfstvakantie staat in ieder theorielokaal een extra laptop voor de docent. Op deze manier kan de docent de eigen laptop gebruiken voor de les en de presentaties, maar tevens de extra laptop inzetten voor de leerlingen die preventief afwezig zijn en die de les vanaf afstand volgen via Ms Teams. Deze laptops hebben een goede microfoon en zijn gericht op het bord. Tijdens de lessen ligt de focus van de docent op de aanwezige leerlingen in de klas, maar degenen die preventief thuisblijven kunnen gemakkelijk aanhaken.

Bovendien zijn extra laptops aangeschaft die gebruikt kunnen worden door de leerlingen tijdens de lessen bij bepaalde vakken. Dit geldt met name voor klassen waar BYOD (Bring Your Own Device) nog niet is ingevoerd.

Het wifi-netwerk wordt getest en waar mogelijk geoptimaliseerd.

Geconstateerde besmettingen bij leerlingen of medewerkers
In het weekend ontvingen wij drie meldingen van positieve testuitslagen bij leerlingen, allen locatie Schijndel (praktijkonderwijs, onderbouw vmbo en bovenbouw (t)vwo). Vandaag kwam daar een positieve testuitslag van een havo 5 leerling bij. Sinds de start van dit schooljaar zijn in totaal 7 leerlingen positief getest evenals 2 medewerkers. Allen waren preventief thuis met lichte klachten, zijn gelukkig niet ernstig ziek geworden en de meesten zijn inmiddels weer op school aanwezig. De besmettingen lijken niet gerelateerd aan elkaar en tevens lijkt sprake van externe bronnen.

Beslisboom
We waarderen het zeer dat leerlingen en collega’s met (lichte) klachten preventief thuisblijven en een test aanvragen. In afwachting van de testuitslag of omdat thuisquarantaine nodig is, is het wel mogelijk om onderwijs te volgen of onderwijs te verzorgen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) weten op welke manier het onderwijs doorgang kan vinden. In de beslisboom, zie bijlage, hebben we op een overzichtelijke manier de beslismomenten in beeld gebracht.

Bijlage: beslisboom voortgang onderwijs Elde College


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS