Corona-bericht donderdag 7 januari 2021

 

Start 2021

Het nieuwe jaar is op een bijzondere manier begonnen: vanwege de aangescherpte maatregelen volgen de meeste leerlingen het onderwijs online. Enkele groepen en klassen zijn wel in de schoolgebouwen aanwezig. Zo volgen de examenklassen de lessen op school evenals alle leerlingen praktijkonderwijs. Ook komen leerlingen vmbo-onderbouw naar de school voor enkele praktijkvakken en zijn er leerlingen voor wie we opvang organiseren. De RIVM-maatregelen blijven van kracht (mondkapjes bij verplaatsing, hygiëne, bij klachten thuisblijven en testen enz.).

Rooster blijft leidend

Zowel voor de online-lessen als voor de klassen die op school zijn is het lesrooster leidend. De lessen zijn verkort (40 minuten). Voor de examenklassen zijn vanaf maandag 11 januari in de middaguren extra momenten ingeroosterd. De leerlingen (t)vwo/havo kunnen extra instructie volgen bij de vakdocenten. Leerlingen maken zelf een keuze en schrijven hiervoor in. De leerlingen vmbo/praktijkonderwijs krijgen op die momenten extra begeleiding, instructie of ondersteuning. Ook worden (inhaal) PTA-toetsen ingepland.

Einddatum lockdown?

Volgende week wordt duidelijk of het kabinet de periode van schoolsluiting zal verlengen en zo ja, op welke manier. Communicatie volgt.

Leenlaptops van de school

Voor de kerstvakantie is uitgevraagd welke leerlingen thuis niet beschikken over een eigen device en gebruik willen maken van de mogelijkheid om een schoollaptop te lenen. De leerlingen die hiervoor inschreven zijn meerdere malen per mail geïnformeerd en kregen de gelegenheid om op vrijdag 18 december of maandag 4 tot en met woensdag 6 januari de laptop op te komen halen. Enkele leerlingen hebben niet op deze berichten gereageerd. Uitlenen is vanaf donderdag 7 januari niet meer mogelijk. De laptops worden nu weer ingezet voor het onderwijs aan de examenklassen.

Gemelde besmettingen

In de periode vanaf 17 december tot 7 januari 2021 zijn diverse positieve testuitslagen gemeld, zowel bij medewerkers (3) als bij leerlingen (10). De GGD heeft bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Aangezien de meeste leerlingen geen onderwijs op school volgden, was slechts in één geval sprake van mogelijke risico-contacten op het Elde College. De mentor heeft de klasgenoten (havo 5) geïnformeerd.

In de meeste gevallen lijkt de bron van de besmetting binnen het gezin aanwezig te zijn.

Contact

Deze periode is ingrijpend voor onze leerlingen, onze medewerkers en voor de ouder(s)/verzorger(s). Wellicht heeft u vragen, opmerkingen of adviezen. Wij zijn in gesprek met de klankbordgroepen ouders/verzorgers, met de leerlingenraad en met de ouderraad. Op korte termijn ontvangen alle leerlingen een beknopte enquête. Daarnaast hebben de mentoren steeds contact met alle leerlingen. Op deze manier proberen wij ook binnen de beperkingen de meest optimale situatie te organiseren. Heeft u vragen, zorgen, opmerkingen? Neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

 

 

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS