Update donderdag 5 november

Positieve trend?
Met betrekking tot zowel het aantal besmettingen als het aantal preventief afwezige leerlingen en medewerkers constateren we (voorzichtig) een positieve trend binnen onze school. Sinds donderdag 29 oktober kregen twee leerlingen een positieve testuitslag (leerling havo 4 en leerling havo 3) en bovendien een medewerker (praktijkonderwijs). In twee gevallen was geen sprake van risico-contacten aangezien al eerder thuisquarantaine ingezet was. U heeft wellicht gemerkt dat de school het in beeld brengen en benaderen van risico-contacten niet volledig overlaat aan de GGD. Onze ervaring leert dat de GGD, waarschijnlijk door capaciteitsgebrek, pas enkele dagen tot een week na een positieve testuitslag contact opneemt. Dit risico vinden wij te groot, vandaar dat wij aan leerlingen en medewerkers vragen om risico-contacten zelf in beeld te brengen en te benaderen. Daarmee hopen wij een veilige en gezonde situatie binnen de  school te realiseren.

Bij de locatie Sint-Michielsgestel zijn tot op heden geen positieve testuitslagen van leerlingen of medewerkers gemeld. Wel is ook op deze locatie sprake van preventief verzuim of thuisquarantaine.

Risico-regio’s
Het kabinet verstrekt volgende week meer informatie over aanvullende maatregelen in risico-regio’s. Daarbij behoort ook een (tijdelijke) sluiting van scholen tot de mogelijkheden. Ook is in het kabinet gesproken over de mogelijkheid om voor leerlingen van 15 jaar en ouder het onderwijs volledig online te organiseren. Op dit moment is niet duidelijk of de veiligheidsregio Brabant-Noord tot de risico-regio’s behoort. Wij wachten nadere berichtgeving af en hebben ons voorbereid op een nieuw scenario.

Mondkapjes
Het verheugt ons dat de leerlingen en medewerkers de mondkapjesplicht goed naleven. Ook in de komende weken blijven we controleren bij de ingangen en tijdens verplaatsingsmomenten. Leerlingen die het mondkapje vergeten zijn kunnen dit kopen bij de receptie in Schijndel en Sint-Michielsgestel (50 cent). Tevens zijn mondkapjes verkrijgbaar via de automaten in het vmbo-gebouw (70 cent) in Schijndel.

Ook met mondkapje op is het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van docenten en medewerkers onderling 1.5 meter afstand houden.

Ventilatie
Wij hebben in diverse lokalen extra ventilatieroosters in deuren geplaatst, maar constateren dat dit geen volledige oplossing biedt. Het blijft nodig om tijdens lessen klapramen open te houden en bij leswisselingen intensief te luchten. Zeker nu de buitentemperatuur gaat dalen, is het belangrijk dat we ons daarop kleden en kiezen voor een extra laagje. Jassen zijn niet toegestaan in de klassen. De extra warmte van jassen is nodig op de fiets terug naar huis en bovendien zouden natte jassen in klassen voor extra ventilatie- en vochtproblemen zorgen.

Jaaragenda
U merkt het thuis ook: plannen moeten bijgesteld worden nu aangescherpte maatregelen van kracht zijn. Voor het Elde College betekent dit o.a. dat diverse activiteiten geen doorgang kunnen vinden (museumbezoek in het kader van het vak ckv bijvoorbeeld), dat we slechts zeer beperkt bezoekers kunnen ontvangen en dat we onze voorlichtingsactiviteiten voor ouder(s)/verzorger(s) van basisschoolleerlingen voorlopig online vorm moeten geven. Via de site en de mail communiceren we over aanpassingen en wijzigingen. We hopen op uw begrip en vragen u om onze site nauwlettend in de gaten te houden. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS