Corona bericht 24 juni 2021


Geen gemelde besmettingen
Voor de tweede week op rij werden geen besmettingen gemeld op het
Elde College. We hebben daarom in overleg met de GGD besloten om de wekelijkse update-gesprekken te stoppen. Indien de situatie erom vraagt kunnen we die snel weer oppakken.

Testen op school
Zoals aangegeven verstrekken wij zelftesten, maar voeren wij op school geen testen uit, tenzij de GGD dat dringend verzoekt. Afgelopen week is dit in een situatie met een leerling anders gelopen dan afgesproken. We hebben hierover gesproken met alle betrokkenen en gaan ervan uit dat iedereen zich verder houdt aan de protocollen: niet testen op school, zelftesten thuis inzetten.

Online lessen
Er zijn leerlingen die lichte klachten hebben en in afwachting van een testuitslag online lessen volgen. Het komt echter ook voor dat leerlingen echt ziek zijn. Wij adviseren deze leerlingen om rust te nemen en goed te herstellen. Is de leerling weer opgeknapt, dan kunnen de lessen weer gevolgd worden.

Einde schooljaar
Het programma voor de laatste weken van het schooljaar is gecommuniceerd. Wij sluiten het jaar af met toetsen en enkele activiteiten: sportdagen, activiteiten met de mentor. Daarna start de welverdiende vakantie.

Nieuwe brugklasleerlingen
De afgelopen week hebben de nieuwe brugklasleerlingen kennis gemaakt met de klas en de mentor.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS