Betreft: Corona-bericht donderdag 14 januari 2021


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aangescherpte maatregelen

Het zal u niet ontgaan zijn dat de maatregelen ter voorkoming van corona-besmettingen zijn aangescherpt. Met ingang van woensdag 13 januari 2021 dienen leerlingen in het VO niet alleen 1.5 meter afstand te houden t.o.v. hun docenten en andere medewerkers, maar ook t.o.v. elkaar.

Voor de leerlingen die online de lessen volgen, heeft dit geen verdere consequenties met betrekking tot het onderwijs. Voor de leerlingen die het onderwijs volgen in het schoolgebouw (examenklassen, leerlingen praktijkonderwijs, praktijkvakken vmbo) zijn er wel gevolgen.
Om 1.5 meter afstand bij verplaatsingen en in de klaslokalen te kunnen garanderen, zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in het rooster en in de lokalenindeling. Over de specifieke aanpassingen zijn de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen per e-mail geïnformeerd.
Het online-onderwijs vindt voortgang zoals eerder gestart. In de loop van de volgende week ontvangen de leerlingen een korte vragenlijst. Daarmee willen we nagaan hoe de leerlingen de situatie ervaren en beoordelen. Op basis van de antwoorden kunnen we bijstellingen doorvoeren daar waar gewenst en waar mogelijk.
Aangezien we door de aangescherpte maatregelen meer toezicht en surveillance nodig hebben in de gebouwen, zijn de LO lessen voor enige tijd uit het rooster gehaald. De docenten LO spelen een rol bij de opvang, het toezicht en de surveillance.


Toekomstige ontwikkelingen
Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst ons brengt. Wanneer mogen alle leerlingen weer naar school komen? Blijft het noodzakelijk dat leerlingen 1.5 meter afstand houden? De scholen wachten informatie van het kabinet af. In februari staat een nieuwe persconferentie gepland.


PTA-toetsen
De PTA-toetsen in de examenklassen en voorexamenklassen gaan door conform planning. Het toetsrooster wordt enigszins aangepast om ook tijdens de toetsafname 1.5 meter afstand te kunnen garanderen.


Gemelde besmettingen
Sinds vorige week hebben 2 leerlingen een positieve testuitslag gemeld. In beide gevallen was geen sprake van risico-contacten op school, aangezien de leerlingen online onderwijs volgden. Wij wensen de leerlingen veel beterschap.


Ook de Open Dag online
Wellicht kunt u het zich nog herinneren: de open dagen die u samen met uw zoon/dochter bezocht om een keuze te kunnen maken voor een middelbare school.
Het Elde College zet dit jaar digitaal de deuren wijd open. Tijdens de online Open Dagen kunnen leerlingen door de schoolgebouwen wandelen, deelnemen aan activiteiten, leerlingen en docenten ontmoeten tijdens de Meet & Greet en ook meedoen aan spannende Challenges.
Ook nieuwsgierig? Kijk op onze site en doe mee op 22 januari, 24 januari en 31 januari 2021.


Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Het Elde College vindt het zeker in deze ingrijpende periode erg belangrijk dat we contact blijven houden.


Met vriendelijke groet,
H.J.A. Deiman, sectordirecteur vmbo/pro Schijndel en Sint-Michielsgestel                                          drs. C.M.W. Michon-Janssen, sectordirecteur (tweetalig)vwo/havo Schijndel


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS