Corona-bericht donderdag 11 februari 2021

De krokusvakantie start morgen. Dit jaar geen wintersport of carnavalsoptocht, maar wellicht wel mooie wandelingen in de sneeuw of sportieve tochten op het ijs. M.b.t. de corona-omstandigheden de volgende mededelingen:

Nieuwe besmettingen

In de afgelopen week kregen twee leerlingen een positieve testuitslag. Er was geen sprake van risicocontacten op school. We wensen beide leerlingen veel beterschap.

Herkansingen PTA-toetsen en online lessen

In verband met de weersomstandigheden en gevaarlijke situaties op wegen en fietspaden werden de herkansingen van de PTA-toetsen verplaatst. Vandaag, donderdag 11 februari, maken de laatste groepen leerlingen hun herkansingen.  Op vrijdag 12 februari zijn de schoolgebouwen gesloten en vinden alle lessen online plaats. Vrijdagmiddag start de vakantie.

Mededelingen m.b.t. centraal examen

Minister Slob zal uiterlijk 15 februari verdere mededelingen doen over het centraal examen in 2021. Na de krokusvakantie bespreken wij de eventuele gevolgen en informeren wij leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers.

Leerlingbesprekingen

Maandag 22 en donderdag 25 februari zijn leerlingbesprekingen gepland. Daardoor kunnen in de middaguren enkele (online)lessen uitvallen. Het rooster wordt waar nodig daarop aangepast.

Voorbereiding opening VO

Sinds 8 februari zijn de basisscholen weer open. Tijdens de laatste persconferentie werd duidelijk, dat de middelbare scholen in ieder geval tot en met 1 maart online onderwijs verzorgen (m.u.v. enkele specifieke groepen leerlingen zoals de examenkandidaten en leerlingen met praktijkvakken die wel op school aanwezig zijn). Wij bereiden de opening van de school voor en houden daarbij rekening met verschillende scenario’s.

Wij rekenen er nu al wel op dat het lastig zal worden om alle leerlingen volledig naar school te laten komen. Online lessen zullen een onderdeel blijven uitmaken van de uitwerkingen zolang we met beperkende maatregelen te maken hebben.

Vragenlijst voor leerlingen

Enige tijd geleden hebben we onze leerlingen een vragenlijst toegestuurd. Ruim 60% van de leerlingen heeft hierop gereageerd. Op basis van hun antwoorden hebben we een duidelijker beeld van de ervaringen m.b.t. online onderwijs en de tips en tops. Het algemene beeld is positief. Wij bespreken de gegevens met de vakdocenten en mentoren en voeren daar waar mogelijk verbeteringen door.

Leerlingen groep 8

Helaas is het niet mogelijk om leerlingen groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s) te ontvangen in de schoolgebouwen. De RIVM-maatregelen zijn daarbij leidend. Wel organiseren wij wekelijks meet and greets (zie www.elde-experience.nl). Daarnaast blijft het mogelijk om op de website  www.Elde-Experience.nl filmpjes, PowerPoints en thuisopdrachten te bekijken. Zijn er vragen, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) een bericht sturen naar ikwilnaar@eldecollege.nl of telefonisch contact opnemen met de school.

Fijne vakantie

U ontvangt deze week ook de Nieuwsbrieven van de school. Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie. Mocht tijdens de vakantie onverhoopt sprake zijn van een calamiteit, neem dan contact op via het noodnummer van de school (www.eldecollege.nl).

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS