Corona-bericht donderdag 10 juni 2021


We zijn weer compleet!

We genieten ervan: we zijn weer compleet en zien dagelijks alle leerlingen in onze schoolgebouwen. Ook genieten we van de groepjes leerlingen die rondom de gebouwen pauzes aan het houden zijn. Natuurlijk blijven de RIVM-maatregelen zoals mondkapje, hygiëne, afstand t.o.v. medewerkers uiterst belangrijk. We merken dat onze leerlingen zich goed aan deze afspraken houden.

Onderwijs en begeleiding

Wellicht heeft u het thuis ook met uw zoon/dochter besproken: leren in het klaslokaal is toch anders dan online vanuit huis. Uit de gesprekken met de leerlingen komt naar voren, dat leren met elkaar in de groep en intensiever communiceren met de docent van meerwaarde is. Er is meer gelegenheid om aanvullende vragen te stellen, feedback te krijgen of de kennis toe te passen.
De verwerking van de leerstof vindt op een intensievere manier plaats, waardoor meer inzicht ontstaat. In onze lessen en in de begeleiding zullen we daarop anticiperen. Sommige leerlingen vinden het wel wat drukker in de klas, waarbij we ook leerlingen spreken die dat nu net een plus vinden ten opzichte van de eenzaamheid thuis.

Schoolscan

Alle scholen in Nederland voeren een scan uit. Iedere school geeft daaraan op een eigen manier vorm en maakt gebruik van gegevens als: cijfers die behaald zijn, enquêtes die door leerlingen en ouders zijn ingevuld, informatie van mentoren en vakdocenten. De scan richt zich op drie deelgebieden: leerprestaties, sociale ontwikkeling en welbevinden.

Bij de analyse van de gegevens van het Elde College ontstaat geen alarmerend beeld. De meeste leerlingen hebben dit bijzondere schooljaar redelijk goed doorstaan. Wel is duidelijk dat interventies nodig zijn voor individuele leerlingen of voor groepen leerlingen.

We zijn hierover ook in gesprek met de gemeente en zoeken de samenwerking. Op korte termijn zullen we samen initiatieven ontwikkelen op diverse gebieden: welzijn, cultuur en sport.

Schoolorganisatie

In ieder gebouw en voor iedere afdeling zijn specifieke maatregelen geformuleerd waarmee we zorgdragen voor een veilige leer- en werkomgeving. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen buiten. Met dit zonnige weer is dat heerlijk: pauzeren op het grasveld of op de bankjes op het binnenplein. Wanneer het weer het echt niet toelaat, zijn de lokalen de plaats waar pauze wordt gehouden.

In enkele eikenbomen in het park rond de locatie in Schijndel blijken kleine nestjes van de venijnige eikenprocessierups aanwezig te zijn. Deze worden zo spoedig mogelijk vakkundig verwijderd.
 

Aantal besmettingen

In de afgelopen week is 1 besmetting gemeld. Daarbij was sprake van enkele risico-contacten op school. Deze zijn in thuisquarantaine en in afwachting van een PCR-test. Gelukkig is slechts sprake van lichte klachten. Wij hopen dat de leerlingen de verstrekte zelftesten tweemaal per week blijven gebruiken, waardoor wij een uitbreiding van besmettingen kunnen voorkomen.

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS