Aan de leerlingen van het Elde College en hun ouder(s)/verzorger(s)


Betreft: update corona-maatregelen d.d.  23 december 2021

Het was een totale verrassing: de mededeling van het kabinet dat niet alleen de basisscholen, maar ook alle andere onderwijsinstellingen vanaf maandag 20 december de deuren moesten sluiten. De uitzonderingen op deze regel:

  • PTA-onderdelen in de (voor-)examenklassen.
  • Opvang van kwetsbare leerlingen.
  • Opvang van leerlingen van ouders in vitale beroepen.

We hopen dat deze ingrijpende maatregel op korte termijn het gewenste effect heeft en dat we onze deuren binnenkort weer mogen openen.

PTA-onderdelen

De PTA-onderdelen in de (voor-)examenklassen zijn de afgelopen week conform planning doorgegaan. Het examenreglement blijft daarbij geldig ook met betrekking tot verzuim tijdens een PTA-toets.

Ook de presentatie van de profielwerkstukken in (t)vwo 6 vond plaats conform planning. Weliswaar online, maar inmiddels zijn onze leerlingen en docenten digitaal zodanig onderlegd dat het tot inhoudsrijke, goed onderbouwde en inspirerende presentaties kwam.

Op deze manier hebben de leerlingen de leerstof en de opdrachten toch conform planning af kunnen ronden.

Na de kerstvakantie…

Op maandagochtend 3 januari adviseert het OMT het kabinet met betrekking tot mogelijkheden om de scholen te openen. Daarover wordt ’s middags een besluit genomen waarna in de loop van de middag of avond communicatie plaatsvindt.

Het coronateam van het Elde College vergadert daarna en zal vervolgens uiterlijk 5 januari 2022 leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers informeren over de start na de kerstvakantie. Bij besluitvorming is tevens de medezeggenschapsraad betrokken.

We houden rekening met verschillende scenario’s, denk aan:

  • De scholen blijven dicht voor alle leerlingen, het onderwijs wordt volledig online (het somberste scenario).
  • De scholen gaan volledig open voor alle leerlingen, het onderwijs vindt fysiek plaats in de schoolgebouwen.

Maar ook zijn tussenvormen denkbaar zoals:

  • Enkele leerjaren en afdelingen komen op school (bijvoorbeeld examenklassen, praktijkgerichte vakken gekoppeld aan cspe, de overige leerlingen volgen het onderwijs online.

Het Elde College heeft alle scenario’s in beeld gebracht en samen met de roostermakers voorbereidingen getroffen. Dit rooster wordt tijdens de kerstvakantie gepubliceerd.

Informatie over het centraal examen

In de komende maanden zullen de examenklassen de PTA’s afronden en het centraal examen gaat met enkele aanpassingen door. In de loop van januari stelt het kabinet de aanpassingen definitief vast en volgt communicatie.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS