Zorg en Advies Teams

Uitgangspunt voor de gehele school is: regulier wat kan, speciaal wat moet.
Het Elde College heeft vier Zorg en Advies Teams (ZAT), voor (t)vwo/havo, vmbo en praktijkonderwijs en voor de locatie Sint-Michielsgestel. De teams komen regelmatig bijeen om leerlingen met ingewikkelde problemen rond gezondheid, psychosociale omstandigheden, gedrag, motivatie en het leerproces te bespreken. In elk team zit in ieder geval:

  • de betreffende mentor
  • de zorgcoördinator
  • Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Het kan voorkomen dat in het brede Zorg Advies Team (ZAT) uw kind besproken wordt voordat u specifiek daartoe toestemming heeft gegeven. Dit kan alleen in die situaties waarin het interne team advies nodig heeft over eventuele vervolgacties. Indien uit dit overleg mogelijke vervolgacties worden geduid, worden deze altijd met u besproken. Concrete acties worden nooit gestart zonder toestemming van ouder(s) of verzorger(s). 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS