Passend onderwijs

Het Elde College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meijerij welke op het gebied van passend onderwijs tot doel heeft iedere jongere binnen de regio de Meijerij passend onderwijs aan te bieden. De scholen in de Meierij kunnen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en zo nodig een beroep doen op het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband is voor de onderwijsondersteuning van leerlingen op de reguliere scholen. De deskundigheid wordt geleverd vanuit het speciaal onderwijs. Alle reguliere scholen hebben vaste ambulante ondersteuners. Samen met de zorgcoördinator bekijken zij welke leerlingen ondersteuning nodig hebben en hoe deze het beste kan worden geboden. Dat doen zij uiteraard in goed overleg met ouders.

Sommige leerlingen hebben iets meer nodig dan de reguliere zorg die geboden kan worden. Dat kan inhouden dat een leerling vanaf binnenkomst extra gesprekken met een coach nodig heeft of een geleidelijke start van een speciaal onderwijsschool naar een reguliere klas. Ook zijn er leerlingen die door allerlei omstandigheden dreigen te ontsporen en geholpen zijn met een periode van wat meer rust en begeleiding in een andere setting dan in de klas.

Deze leerlingen worden in het Zorg en Adviesteam (ZAT) besproken door de mentor. De vertegenwoordiger uit het ZAT gaat vervolgens kijken welke extra hulp er binnen school geboden kan worden of welke hulp van externen hiervoor nodig is. Voor deze extra ondersteuning wordt een aanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Meijerij.

Contactpersonen

Mevr. R. van Deursen en  L. Donkers​


Meer informatie op www.demeierij-vo.nl


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS