Ondersteuningsprofiel

Het Samenwerkingsverband VO de Meierij heeft voor alle aangesloten scholen het Ondersteuningsprofiel vastgesteld. Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals  omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is er een planmatige aanpak. Dankzij deze ondersteuningsstructuur heeft het Elde College een ondersteuningsprofiel dat bestaat uit preventieve en licht curatieve interventies, die structureel beschikbaar zijn voor en/of binnen de school waardoor continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen zoveel mogelijk gegearandeerd is. 

>Bekijk het Ondersteuningsplan Elde College (alle leerwegen, Schijndel en Sint-Michielsgestel)

>Voor het  uitgebreide document verwijzen we u naar Scholen op de kaart


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS