Leerlingencoach en leerlingenbegeleider

Het Elde College kent leerlingencoaches in het vmbo en leerlingenbegeleiders in (T)vwo/havo.

De leerlingencoach of leerlingenbegeleider begeleidt de leerlingen die dat nodig hebben in het sociaal-emotionele ontwikkelproces zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod. Zodoende wordt het onderwijsleerproces zo min mogelijk verstoord. Zo kan een ontwikkeling binnen een veilig klimaat plaatsvinden. Daarnaast voert de leerlingencoach of leerlingenbegeleider bemiddelingsgesprekken bij ruzies, conflicten en lesverwijdering. Zo heeft zij een ook belangrijke bemiddelende rol bij pestgedrag.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS