Samenwerkingsverband De Meierij

Onze docenten en medewerkers zijn zeer betrokken bij de leerlingen. We vinden het belangrijk om onze jongeren zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Toch kan het zo zijn dat een leerling meer hulp en begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden. Dan kan een beroep worden gedaan op het Samenwerkingsverband De Meierij. Het Samenwerkingsverband kan tijdelijk een tussenarrangement bieden of een toelaatbaarheidverklaring afgeven voor het speciaal onderwijs. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met ouders/verzorgers en de school.

> Bekijk de website van Samenwerkingsverband De Meierij


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS