Kindermishandeling en huiselijk geweld

Om jongeren te beschermen tegen geweld, om geweld zo snel mogelijk te stoppen en onderwijs (ondersteunende) medewerkers te ondersteunen in het nemen van de juiste besluiten, moeten scholen verplicht de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gebruiken. Deze meldcode bestaat uit een overzichtelijk stappenplan waarin staat wat een school moet doen als er (signalen en vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld zijn.

Ouders of verzorgers die bezwaar aan willen tekenen tegen de gevolgde procedure kunnen hun bezwaar voorleggen aan de commissie van beroep door dit schriftelijk in te dienen bij de heer drs. M.T.E. Dankers (voorzitter College van Bestuur Elde College). Hij zal dit doorsturen naar de commissie van beroep.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS