Jeugdhulp

Scholen werken al lange tijd intensief samen met jeugdhulp. Dit zijn bijna altijd een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Vanaf dan kunnen de scholen bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg.

De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met elkaar binnen de school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak richting de jongere en het gezin. Beide gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en benutten deze waar mogelijk. School en BJG’s werken daarom nauw samen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving van de jongere. Alleen dan kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en kan escalatie van problemen worden voorkomen.

Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen de Basisteams Jeugd en Gezin die rechtstreeks benaderd kunnen worden door de zorgcoördinator van de school. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders/verzorgers. De BJG-professionals vormen de toegang tot vormen van jeugdhulp, waarvoor een toegangsbesluit nodig is. Uitwisseling van persoonsgebonden informatie tussen onderwijs en professionals uit de BJG’s voldoet altijd aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. Ouders kunnen deze professionals ook zelf benaderen.

Meer informatie gemeente Meierijstad

Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad, Steeg 1, 5482 WN Schijndel
www.cjgdemeierij.nl, info@cjgschijndel.nl, 073-54 32 196

Meer informatie Sint-Michielsgestel

Centrum voor Jeugd en Gezin, Meanderplein 1, 5271 GC Sint-Michielsgestel
www.cjg-gestel.nl, cjg@sint-michielsgestel.nl, 073-553 11 11


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS