Externe instanties

Het Elde College onderhoudt contact met verschillende externe instanties die zorg verlenen.  Bijvoorbeeld met de GGD die de jeugdarts in kan zetten.
De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld moet ingeschakeld worden bij (vermoedens) van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordlijk voor de gehele jeugdhulp. Het Elde College kan bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS