Meest voorkomende vragen van ouders aan RT

Met wie kunnen ouders en leerlingen contact opnemen als het gaat om dyslexie?

Leerlingen kunnen via hun mentor een afspraak maken met de remedial teacher van hun afdeling. Ouders kunnen per mail contact opnemen met betreffende remedial teacher:


Wanneer krijgt mijn kind een definitieve faciliteitenkaart?
Bij aanvang van het schooljaar krijgt uw zoon/dochter een gele Basisfaciliteitenkaart. Later in het jaar volgt een geplastificeerde versie van de kaart, eventueel aangevuld met persoonlijke faciliteiten.

Blijven de faciliteiten de hele schoolperiode geldig?
Ja

Kunnen faciliteiten gedurende de schoolperiode aangepast worden?
Ja, faciliteiten kunnen aangepast worden indien zich gedurende de schoolloopbaan nieuwe ontwikkelingen voordoen mits faciliteiten vernoemd zijn in het onderzoeksrapport of indien er nieuwe gegevens duidelijk worden.

Mag mijn kind op een laptop werken?
Als dat duidelijk van toegevoegde waarde is, na overleg met mentor, docententeam en RT mag uw zoon/dochter werken op een laptop. Hij/zij krijgt dan een laptopcontract. Een ondertekend exemplaar van dit contract gaat mee naar huis. 

Krijgt mijn kind dan een laptop van school?
Nee, ouders zorgen zelf voor een eigen laptop als het voor dagelijks werken in de klas is. Voor het maken van toetsen m.b.v. Claroread stelt de school laptops beschikbaar.

Kan er door school een dyslexie-onderzoek afgenomen worden?
Remedial teachers kunnen vooronderzoek doen en daarna ouders adviseren wel of geen onderzoek naar dyslexie uit laten voeren. Een dyslexie-onderzoek wordt door een extern onderzoeksbureau afgenomen.

Wie kan informatie verstrekken over afname van dyslexie-onderzoeken?
Remedial teachers kunnen u informeren over betrouwbare onderzoeksbureaus, gemiddelde kosten, procedure en mogelijke vergoedingen.

Wat zijn de gemiddelde kosten van dyslexie-onderzoek?
Het varieert tussen de 800 en 1000 euro, afhankelijk van het soort onderzoek en de onderzoeksvraag.

Is er vergoeding mogelijk voor dyslexie-onderzoek?
Vaak niet, soms zijn er mogelijkheden via de gemeente of huisarts als aantoonbaar is dat financiële middelen ontoereikend zijn.

Wat is de procedure om auditieve boeken te bestellen?
Ouders kunnen contact opnemen met de betreffende remedial teacher en overleggen welke auditieve boeken besteld moeten worden. De bestelling wordt door de remedial teacher gedaan, dus niet door de ouders zelf, waarna ouders een link krijgen om een account bij Dedicon te activeren, zodat de boeken gedownload kunnen worden. 

Welke voorleesprogramma gebruikt het Elde College?
Het Elde College gebruikt het voorleesprogramma Claroread. Dit programma is gratis te downloaden voor leerlingen van het Elde College (zie stappenplan). Een leerling kan, in overleg met de remedial teacher, digitale schoolboeken aanvragen. De schoolboeken worden door de remedial teacher besteld. De kosten worden betaald door school.

Is er remedial teaching- ondersteuning op school?
Vmbo: Bij de rapportvergaderingen worden cijfers, screeninggegevens en welzijn van de leerling besproken. Indien nodig wordt rextra ondersteuning aangeboden. In St Michielsgestel worden de  Elde-uren voor RT-ondersteuning ingezet, in Schijndel zijn dat de  Vaste Studie Tijd uren (VST) en zo mogelijk mentoruren.
Op (T)Vwo/Havo is extra ondersteuning mogelijk als de (vak)docent/mentor aangeeft dat een leerling dit nodig heeft. Daarnaast zijn er steunlessen Nederlands, begrijpend lezen, Engels en wiskunde voor alle leerlingen, die door de vaksecties worden verzorgd. Voor leerlingen met dyslexie is de mogelijkheid om wekelijks te werken met het computerprogramma Remedioom om het aanleren van één van de moderne vreemde talen te ondersteunen.

In welke leerjaren kan mijn kind ondersteuning krijgen van remedial
RT-ondersteuning wordt in het VMBO in leerjaar 1 en 2 geboden. In hogere jaren is er de mogelijkheid om na afspraak een individuele hulpvraag te beantwoorden.
Op (T)Vwo/Havo is er alleen ondersteuning in de brugklas. Na rapportperiode 1 wordt Remedioom alleen nog ingezet voor dyslecten in overleg met de ouders. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS