Ouderavonden

Op het Elde College vinden ieder schooljaar twee algemene ouderavonden plaats, in december en  in het voorjaar. Tijdens het oudergesprek kunt u de studieresultaten van uw zoon/dochter en eventuele andere zaken bespreken met de mentor. Daarnaast kunt u ook met één vakdocent spreken. De duur van het gesprek varieert van 10 tot 20 minuten. Op de ouderavond is één gesprekstijd beschikbaar per leerling. Uw zoon/dochter is ook van harte welkom is tijdens het oudergesprek.

De eerstvolgende ouderavonden vinden plaats op:

  • maandag 26 maart ​2018 voor (t)vwo en havo en brugklas havo/vmbo t (uitgezonderd examenklassen)
  • woensdag 28 maart 2018 voor (t)vwo en havo en brugklas havo/vmbo t (uitgezonderd examenklassen)
  • donderdag 29 maart dinsdag 2018 (t)vwo en havo en brugklas havo/vmbo t (uitgezonderd examenklassen)
  • dinsdag 3 april 2018 voor vmbo en alle afdelingen van de locatie Sint-Michielsgestel (uitgezonderd examenklassen)
  • woensdag 4 april 2018 voor vmbo en alle afdelingen van de locatie Sint-Michielsgestel (uitgezonderd examenklassen)

De ouderavonden zijn voor alle klassen, behalve alle klassen Praktijkonderwijs, alle vmbo Basisklassen leerjaar 1 en leerjaar 2 en alle examenklassen.

Inschrijven

U ontvangt van ons een mail met daarin een inlog en wachtwoord waarmee u voor de ouderavonden van december kunt inschrijven. Inschrijven kan dan in een bepaalde periode en gaat altijd digitaal via een inlog die u via de mail ontvangt met daarin een gebruikersnaam, wachtwoord en een link naar een speciale inschrijfwebsite. Alleen ouder 1 ontvangt de inlogcode.
> Bekijk hier de handleiding voor het inschrijven en bekijken van de ouderavond
> Veel gestelde vragen
> Bekijk de aankondigingsbrief die verstuurd is op 13 november 2017

Ingeroosterd moment bekijken

U kunt vanaf een vooraf bepaalde datum en tijdstip de ingeroosterde dag(en), tijdstip(pen) en locatie inzien. Dat doet u ook met behulp van eerder via mail verkregen gebruikersnaam en wachtwoord. U ontvangt geen nieuw bericht van ons over deze ouderavonden. Het is dus belangrijk dat u zelf onthoudt wanneer u het ingeroosterde moment kunt bekijken.

Locatie gesprekken

Wanneer u het ingeroosterde moment bekijkt, ziet u waar het gesprek plaats zal vinden. Volgt uw zoon of dochter de lessen in de locatie Schijndel? Dan correspondeert de letter voor het lokaal met het gebouw. A =  bovenbouw vmbo-gebouw, entree via Kapittelpad/rode plein. B =  (t)vwo/havo gebouw, entree via de Putsteeg. E = nieuwbouw van het vmbo, entree via het Kloosterpark. Zit uw zoon of dochter op onze locatie in Sint-Michielsgestel, dan geldt dat het oudergesprek ook daar plaatsvindt. 

Meerdere kinderen op het Elde College

Het is helaas niet mogelijk om uw voorkeur voor één van de avonden of een tijdstip op te geven. Heeft u meerdere kinderen op het Elde College? We streven ernaar om de oudergesprekken op één avond te laten plaatsvinden, echter we kunnen dat niet garanderen.

Eén gesprekstijd beschikbaar voor beide ouders

Wij wijzen u erop dat alléén ouders/verzorgers die in ons schooladministratiesysteem Magister als ouder 1 zijn gekenmerkt deze inlog ontvangen. Op de ouderavond is één gesprekstijd beschikbaar per leerling.

Extra gesprekken

Wanneer er naast deze vastgestelde ouderavonden behoefte is aan een gesprek, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen inzake de ouderavonden? Stuur dan een mail naar ouderavond@eldecollege.nl.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS